Alle ogen op de toekomst

In enkele jaren tijd werd skeyes opnieuw een financieel gezond bedrijf. Daardoor kon het investeren in onder andere technologische apparatuur en opnieuw aanwervingen opstarten. Dat het beleid van de voorbije jaren loont, blijkt uit het jaarverslag van 2018.

skeyes stelde sinds 2014 eerst financieel orde op zaken, onder andere dankzij de derde beheersovereenkomst met de federale overheid. Door de financiële marge die zo ontstond, kon het bedrijf opnieuw investeren in procedures en systemen die de veiligheid van het luchtverkeer en de continuïteit van de dienstverlening verzekeren.

Na een aanwervingsstop van enkele jaren trok het bedrijf ook weer de nodige nieuwe medewerkers aan op verschillende diensten. Vooral het luchtverkeersleidingscentrum CANAC ​ hinkte achter op dat vlak. Door de lange opleiding voor luchtverkeersleiders en de ervaring die eerst moet opgedaan worden in één van de torenunits, wordt de aanwervingsgolf ​ sinds vorig jaar ook daar concreet merkbaar. Daarmee komt er een einde aan enkele moeilijke jaren, zowel op de torens als in CANAC.

De sociale akkoorden van 22 maart en 10 mei van dit jaar – die momenteel verder uitgewerkt worden tussen directie en vakbonden – over de organisatie van de operationele activiteiten zorgen enerzijds voor de continuïteit van de dienstverlening en anderzijds voor een betere work-life-balans voor alle medewerkers van skeyes. Zo zal het bedrijf in enkele jaren tijd een modernisering en professionalisering ondergaan hebben op alle domeinen van zijn werking.

CEO Johan Decuyper: "Dankzij de inzet van iedereen binnen het bedrijf hebben we de moeilijke situatie van bij het begin van dit decennium volledig kunnen omkeren. skeyes is opnieuw een financieel gezonde onderneming met een uitstekende dienstverlening. Wij staan mee aan de top in Europa. Die positie zullen wij aanhouden door te blijven innoveren, te investeren in ​ technologie en een boeiende en werkbare omgeving te creëren voor al onze medewerkers. Zo zijn wij klaar om de concurrentie in een internationale omgeving aan te gaan." 
Lees hier het digitaal Jaarverslag 2018 van skeyes
Lees hier het digitaal Jaarverslag 2018 van skeyes

 

2018: jaar van de groei

De cijfers van 2018 sluiten aan bij de goede resultaten van de vorige jaren. De meeste indicatoren staan op groei.

Aantal door skeyes beheerde vliegbewegingen
Aantal door skeyes beheerde vliegbewegingen

In totaal beheerde skeyes 1.101.145 vliegbewegingen gedurende heel 2018 op alle luchthavens en voor het en route-verkeer. Dat is een stijging met 2,4% tegenover 2017. CANAC noteerde zelfs een record en doorbrak voor het eerst de grens van 600.000 bewegingen (612.138).

Gemiddelde en-route vertraging in de FABEC-landen (in min./vlucht)
Gemiddelde en-route vertraging in de FABEC-landen (in min./vlucht)

98,3% van de vluchten liep geen enkele vertraging op. Dat is één van de beste scores in Europa: enkel LVNL (Nederland) doet beter. De algemene gemiddelde vertraging bedroeg 6,6 seconden per en route-vlucht. Op Brussels Airport was de gemiddelde vertraging per vlucht 51 seconden, op Charleroi 4,8 seconden, op Antwerpen 1,2 seconden, op Luik 6 seconden en op Oostende 0,6 seconden.

Aantal incidenten van categorie A ("ernstig") en B ("belangrijk")
Aantal incidenten van categorie A ("ernstig") en B ("belangrijk")

Op vlak van veiligheid tekende skeyes opnieuw een record op: er waren in totaal 4 incidenten waarvoor de verantwoordelijkheid minstens gedeeltelijk bij skeyes kon gelegd worden. Met 1 incident van categorie A (ernstig) en 3 van categorie B (belangrijk) evenaart skeyes de cijfers van 2017. Maar gelet op de groei van het luchtverkeer was 2018 relatief gezien een veiliger jaar dan 2017. In totaal gaat het om 3,63 incidenten van categorie A en B per miljoen bewegingen.

Investeringen (in miljoen euro)
Investeringen (in miljoen euro)

Net als het aantal gecontroleerde vliegbewegingen steeg de omzet van skeyes in 2018 met 2,4% tot 240,4 miljoen euro. De omzetstijging komt voort uit zowel de en route- als de terminaldienstverlening. De en route-omzet vertegenwoordigt 72% van de totale omzet en steeg door het toegenomen verkeer en ondanks het met de Europese Commissie overeengekomen lagere tarief. De terminaldienstverlening vertegenwoordigt 26% van de omzet. De winst (16,7 miljoen euro) is lager dan in 2017, voornamelijk als gevolg van de stijging van de kosten voor aanwervingen en investeringen. skeyes heeft in totaal 20,6 miljoen euro geïnvesteerd in 2018.

Aantal medewerkers
Aantal medewerkers

skeyes zag zijn medewerkersaantal in 2018 groeien tot 872 (845 in 2017): 76 nieuwe medewerkers versterkten de rangen. 27 luchtverkeersleiders voltooiden hun opleiding en traden in dienst, 28 andere kandidaat-luchtverkeersleiders zijn met hun opleiding gestart.

Technologie

De voorbije jaren investeerde skeyes volgens planning al bijna 100 miljoen euro in technologische systemen. In 2018 ging het grootste deel van de investeringen naar CANAC. Het Eurocatsysteem waarop het luchtverkeersleidingscentrum voornamelijk opereert onderging een volledige update. Na een grondige voorbereiding werden alle werkposten op één nacht vervangen en overgezet op het nieuwe systeem en dat zonder enige impact op het luchtverkeer. Werkelijk een huzarenstukje dat te vergelijken valt met een openhartoperatie.

Nog in CANAC werden de werkposten die als opleidingsmodules dienden en waar vanaf eind dit jaar de militaire luchtverkeersleiders operationeel zullen worden, overgeplaatst naar een volledig nieuw ingerichte zaal Phoenix. Daardoor zijn er meer opleidingsposten en is de trainingscapaciteit gevoelig vergroot.

skeyes zet verder in op de navigatiesystemen op de luchthavens. Ondertussen is 70% van de landingsbanen in België uitgerust met satellietnavigatie (Performance Based Navigation). Die is nauwkeuriger en verbetert de toegankelijkheid van luchthavens. ​ Dat belet niet dat ook de ‘traditionele‘ navigatiebakens gemoderniseerd worden. In 2018 werd het BUB-baken op Brussels Airport vervangen.

Ingevolge een beslissing van de Europese Commissie om de kanaalafstand tussen twee voor de luchtvaart voorbehouden radiofrequenties te verminderen van 25kHz tot 8,33kHz, verving skeyes zijn volledige radiopark. Het gaat om bijna 400 posten op 18 verschillende sites.

Innovatie

Drones zetten hun steile opgang in onze maatschappij en dus in het luchtruim voort. skeyes bereidt zich voor om op te treden als luchtverkeersleider voor onbemand luchtverkeer en werkt daarom mee aan verschillende initiatieven met drones.

Dit jaar nog verschijnt er een verbeterde versie van de droneguide-app, die door skeyes en de FOD Mobiliteit op poten werd gezet. ​ Die zal professionele dronegebruikers toelaten om hun vluchten volledig online te beheren.

SAFIR, een project met steun van de Europese Commissie, gaat na hoe een brede waaier van drone-operaties in het luchtverkeer van een complexe stedelijke en industriële omgeving kan geïntegreerd worden. skeyes werkt hierin samen met 12 andere partners, waaronder Amazon Prime Air, Unifly en de Haven van Antwerpen.

In 2018 zag het ‘Helicus Aero Initiative’ het licht. Onder de noemer Medrona wil dit initiatief drones inzetten om medische pakketten te vervoeren tussen ziekenhuizen, hun laboratoria en apotheken.

skeyes heeft ook zijn vaste stek op het vorig jaar ingehuldigde Droneport, ​ een campus in Sint-Truiden voor technologiebedrijven die actief zijn in de bemande en onbemande luchtvaart.

Binnen enkele jaren zal de eerste digitale controletoren in ons land verrijzen om het luchtverkeer op de luchthavens van Luik en Charleroi te beheren, in eerst instantie voor ‘contingency’. skeyes en SOWAER werken daarvoor gezamenlijk een project uit. Op die manier beantwoorden ze aan de groeiende behoeften van de Waalse luchthavens en ondersteunen hen in hun ontwikkeling. Met digitale torens kan het luchtverkeer dankzij nieuwe technologieën en ultramoderne camera’s vanop afstand beheerd worden.

Duurzaamheid ​ 

Zowel in zijn operaties als in zijn eigen werking besteedt skeyes aandacht aan zijn ecologische voetafdruk.

De groene landingen (Continuous Descent Operations) worden zoveel als mogelijk toegepast. In 2018 ging het in totaal om 71,9% van alle landingen op de luchthavens van Brussel, Luik en Charleroi.

Binnen een project van Collaborative Environmental Management werken skeyes, Brussels Airport, Brussels Airlines, TUI Fly en DHL Express samen om de milieu-impact van de luchtvaartactiviteiten verder te beperken. Dat doen ze door ervaringen te delen, nieuwe operationele concepten te bedenken en bijvoorbeeld groene landingen en ontijzingsoperaties te optimaliseren.

skeyes werkt nauw samen met de sector van de hernieuwbare energie om zoveel mogelijk windmolens te kunnen oprichten zonder dat de veiligheid van het luchtverkeer in het gedrang komt. In 2018 ontving skeyes 351 dossier met adviesaanvragen om nieuwe windmolens op te richten. 244 dossiers kregen al een positief advies.

De website batc.be die omwonenden en geïnteresseerden informeert over de activiteiten op Brussels Airport onderging een metamorfose. Bezoekers vinden er voortaan nog meer real time-gegevens over het baangebruik, de weersomstandigheden en -voorspellingen, radartracés, geluidsmetingen en talrijke statistieken.

Partnerships

Op 3 september ging Entry Point North Belgium van start, een joint venture tussen skeyes en Entry Point North, wereldleider in opleidingen voor de luchtvaartnavigatie. Zo kunnen alle skeyes-opleidingen opnieuw plaatsvinden op de eigen site in Steenokkerzeel en wordt ook de capaciteit van de opleidingen opgedreven.

De voorbereidingen voor de komst van de militaire luchtverkeersleiders op de site in Steenokkerzeel draaiden in 2018 op volle toeren. Eind 2019 kunnen de collega’s van Defensie definitief hun intrek nemen.

In 2018 werd ook een overeenkomst afgesloten tussen skeyes, Defensie en EUROCONTROL om samen te werken rond Shared Air Traffic Management System SAS3. Het gezamenlijk luchtverkeerbeheersysteem dat de 3 organisaties vanaf 2024 in gebruik zouden willen nemen, zal het hoofd bieden aan de uitdagingen qua capaciteit en kostenefficiëntie van het Belgische luchtruim en het zou een terugvalbasis zijn om de luchtverkeersleiding verder te verzekeren ​ als één van de sites die technische diensten verleent, uitvalt.

De droom van skeyes

De visie en de strategie die aan de vernieuwing van skeyes ten grondslag liggen, vonden hun vertaling in de slagzin "We will bring the most safe, sustainable and unique experience to every single airspace user". De vernieuwingsoperatie mondde vorig jaar uit in een nieuwe huisstijl met als uitschieter de naam skeyes, die ondertussen al ingeburgerd is. Met die operatie ging een videocampagne op social media gepaard die enerzijds de geschiedenis van de voorbije 20 jaar schetste maar anderzijds ook aangaf waar de toekomst van het bedrijf ligt.

Johan Decuyper: "Verschillende uitdagingen komen op ons af. Niet in het minst nieuwe Europese regelgeving die uitgaat van een liberalisering van de luchtverkeersleiding. De concurrentie zal dus alleen maar groter worden. Onze inspanningen van de laatste jaren waren er allemaal op gericht om ook in de toekomst de luchtverkeersleiding in eigen land te kunnen organiseren. De cijfers bewijzen dat we daarvoor al de kennis, de ervaring en vooral de mensen in huis hebben. Nu hebben we ook de technologie en de systemen van de toekomst in handen."

>> Het Jaarverslag 2018 van skeyes kan je  hier downloaden. <<


Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be