Belgocontrol houdt op te bestaan

Belgocontrol bestaat dit jaar twintig jaar. Vooral de laatste jaren onderging de nationale luchtverkeersleider enkele belangrijke veranderingen. De nieuwe bedrijfscultuur komt nu duidelijk tot uiting in een nieuwe bedrijfsidentiteit: Belgocontrol verandert van naam.

In 1998 vervelde de Regie der Luchtwegen in het autonoom overheidsbedrijf Belgocontrol. Het bedrijf is in volle eigendom van de federale overheid maar werkt volledig zelfstandig met een eigen Raad van Bestuur en een Directiecomité. Belgocontrol staat in voor de veiligheid van het luchtverkeer op de nationale en regionale luchthavens en voor het aanvliegend en overvliegend luchtverkeer in het Belgische luchtruim. In totaal beheerden de luchtverkeersleiders de voorbije 20 jaar ongeveer 20 miljoen vluchten.

In die 20 jaar waren er enkele belangrijke mijlpalen die telkens bijdroegen tot een verbetering van de bedrijfswerking en de dienstverlening aan de klanten, voornamelijk de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. Maar de wereld van de luchtvaart en de luchtverkeersleiding is in constante evolutie en Belgocontrol past zich aan die veranderende omstandigheden aan. Zo verzekert het zijn toekomst in een internationale competitieve omgeving.

Sinds 2014 werkte het Directiecomité onder leiding van CEO Johan Decuyper in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur onder leiding van voorzitter Renaud Lorand een toekomstgericht visie, missie en strategie uit voor Belgocontrol. Die steunt op drie assen: partnerschappen met de klanten, partnerschappen met de medewerkers en de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Betrouwbaar

De veiligheid van het luchtverkeer garanderen is en blijft de eerste en belangrijkste opdracht van Belgocontrol. Hoewel die rol vaak onzichtbaar blijft, is ze wel cruciaal in de ketting van de luchtvaart. Dat is meermaals ​ gebleken in de geschiedenis van het bedrijf. Daarom investeerde Belgocontrol de voorbije jaren fors in de betrouwbaarheid van zijn systemen en zet het voortdurend procedures op punt die de dienstverlening blijven garanderen in alle mogelijke scenario’s. Die garantie is van onschatbare waarde voor de verschillende stakeholders. En het is de basis voor het onderlinge vertrouwen in een samenwerking waarbij alle partners er belang bij hebben om de luchtvaartsector in ons land te blijven versterken als één van de belangrijkste economische sectoren.

Werkgever

Tegen eind 2019 zal Belgocontrol zo’n 900 medewerkers tellen, met heel wat nieuwe collega’s die ons de laatste jaren kwamen versterken. Tegelijkertijd installeerde het management een moderne bedrijfscultuur, in overleg met de medewerkers. Veel meer dan voorheen voert Belgocontrol nu klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. Alle medewerkers zijn zich bewust van de belangen van de klanten maar ook van de waardering die zij hebben voor hun werk. Dat onderlinge begrip leidt tot heel concrete samenwerkingen waar alle betrokken partijen baat bij hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om investeringen in technische installaties die de capaciteit van luchthavens verhogen of vlottere doorstroming van informatie onderling of naar de buitenwereld.

Belgocontrol wordt ook meer en meer een moderne werkgever die een evenwichtige work- life balans voor zijn medewerkers hoog in het vaandel draagt. Met het project New Ways of Working zal ook de werkplek van de toekomst werkelijkheid worden binnen Belgocontrol.

Toekomst

Belgocontrol volgt de technologische evoluties in de luchtvaartsector op de voet. Zo onderzoekt het bedrijf al volop de mogelijkheden van digitale torens. Andere luchtverkeersleidingsinstellingen in Europa zetten die al in en Belgocontrol kan en zal die boot dus niet missen.

Op economisch vlak ontstaat naast de nog altijd groeiende markt van luchtverkeer ook een zeer dynamische sector van onbemand luchtverkeer of drones. Belgocontrol hecht groot belang aan een veilig verkeer van drones en op termijn ook de integratie van dat nieuwe luchtverkeer in het traditionele luchtverkeer. Belgocontrol neemt nu al deel aan heel wat projecten die de mogelijkheden met drones verkennen om daaruit de nodige lessen te trekken voor luchtverkeersleiding. Het is daarmee een koploper binnen Europa.

Belgocontrol is zich ook ten zeerste bewust van zijn maatschappelijke rol. Terecht wordt aandacht gevraagd voor het samengaan van economische en ecologische belangen. Lokaal door de groei van luchthavens te verzoenen met de leefbaarheid van de omgeving. In een bredere context door het besparen op brandstof, het respecteren van geluidsnormen of het meewerken aan de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen (windmolens). Belgocontrol is een actieve partner in verschillende projecten die deze doelstellingen helpen verwezenlijken of onderzoeken hoe ze kunnen behaald worden. Zo worden Continuous Descent Operations of ‘groene landingen’ zoveel als mogelijk toegepast.

Een andere uitdaging voor de toekomst is de eenmaking van het luchtruim. In eigen land door het op elkaar afstemmen van het burgerlijk en het militair luchtruim. Daarom komen de beide luchtverkeersleidingscentra – Belgocontrol en de militaire luchtverkeersleiding – tegen eind 2019 samen te zitten op de site in Steenokkerzeel. Op Europees niveau werkt Belgocontrol proactief mee aan de eenmaking en dus optimalisatie van het volledige Europese luchtruim om zo de capaciteit te verhogen maar de veiligheid te kunnen blijven garanderen.

Belgocontrol wordt…

De toekomstvisie van Belgocontrol wordt gebald samengevat in één slagzin:

We will bring the most safe, sustainable and unique experience to every single airspace user.

Kers op de taart van de bedrijfsverandering wordt het nieuwe imago dat Belgocontrol zich aanmeet. Vanaf 8 november 2018 heet Belgocontrol skeyes.

skeyes slaat natuurlijk op het luchtruim en de ogen van de luchtverkeersleiders die daarop gericht zijn. Maar het staat ook voor de blik die het bedrijf op de mensen richt: de passagiers, de klanten, de stakeholders. We houden onze ogen open voor hun belangen en wensen en dat in alle afdelingen van het bedrijf: van de technische medewerkers over de weersdeskundigen tot de administratieve medewerkers en alle ondersteunende diensten. En skeyes kijkt vooruit, de toekomst tegemoet: een duurzame toekomst voor het bedrijf met aandacht voor de duurzaamheid van het luchtverkeer en onze planeet.

De baseline bij de naam luidt Nice to guide you. Ook hierin zit de dubbele verwijzing naar onze opdracht om het luchtverkeer in goede banen te leiden/gidsen en het aspect ontmoeting.

De blauwe en groene kleuren van het logo dragen veiligheid en duurzaamheid in zich. De lijnen die het logo doorkruisen, staan symbool voor de lijnen die de luchtverkeersleiders zien op hun radarschermen.

Voor Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol, is de nieuwe identiteit slechts een volgende maar belangrijke stap in de geschiedenis van het bedrijf: “Het cadeau dat we onszelf voor onze twintigste verjaardag schenken, is een onderdeel van de nieuwe bedrijfscultuur die we invoeren. Ik ben trots dat ik de hervorming van dit dynamische bedrijf mee vorm mag geven. Maar nu staan we pas aan de start voor de uitdagingen van de toekomst: we moeten zien stand te houden in de internationale concurrentiële omgeving van de luchtverkeersleiding. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat we gewapend zijn voor die toekomst: we hebben geïnvesteerd in sterke partnerships op alle domeinen van onze werking, zowel nationaal als internationaal, we blijven voortdurend innoveren en we nemen ten volle onze maatschappelijke rol op. Bovenal weet ik dat we op het professionalisme, de know-how en het enthousiasme van onze medewerkers kunnen rekenen om onze taken te blijven opnemen.”
Renaud Lorand, voorzitter van de Raad van Bestuur, verwoordt het zo: “Het aandeel van de luchtvaartsector in het Belgische BBP is belangrijk en veel mensen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks tewerkgesteld in de luchtvaart. Vandaag is skeyes diep verankerd in de luchtvaartgemeenschap van ons land en koestert het de ambitie om in de toekomst een belangrijke partner van de sector te blijven. skeyes wil een uitmuntende dienstverlening aan zijn klanten koppelen aan zijn maatschappelijke rol op vlak van ecologie en samenleving.”
Minister van Mobiliteit François Bellot: “Deze verjaardag is voor mij de gelegenheid om alle medewerkers van Belgocontrol te feliciteren voor het werk dat tijdens de voorbije twintig jaar werd geleverd. Sinds 1998 heeft Belgocontrol de veiligheid als prioriteit nummer één gesteld bij de uitvoering van haar opdracht als luchtruimbeheerder. Er is een enorme weg afgelegd, maar de sector blijft verder evolueren en in de komende jaren zullen nog nieuwe uitdagingen moeten worden aangegaan. Digitalisering, nieuwe infrastructuur en evoluerende procedures zullen het mogelijk maken om tegemoet te komen aan de maatschappelijke veiligheids- en milieubehoeften. Belgocontrol heeft voor een nieuwe identiteit gekozen en heeft zodoende een transformatie aangevat die tot uiting moet komen in haar relatie met haar klanten en met haar omgeving.” ​ ​ ​ ​ ​ ​ 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be