Belgocontrol investeert 97 miljoen euro om zijn diensten te upgraden

Belgocontrol boekte in 2015 sterke financiële vooruitgang. Het bedrijf kon ondanks een moeilijke context zijn opdracht vervullen, namelijk de veiligheid van het luchtverkeer verzekeren. Investeringen om de werking te optimaliseren worden versterkt.

De context waarin Belgocontrol in 2015 opereerde, was allesbehalve makkelijk: de stroompanne in mei, enkele technische storingen, een sluimerend sociaal conflict, … Het waren moeilijke werkomstandigheden, zowel voor het personeel als voor de partners. Desondanks slaagde het bedrijf erin op elk moment te voldoen aan zijn basisopdracht, namelijk de veiligheid van het luchtverkeer te garanderen. Uit de incidenten werden de nodige lessen getrokken om de werking waar nodig te verbeteren en de dienstverlening op elk moment te verzekeren.

In 2015 werd bovendien definitief komaf gemaakt met de moeilijke financiële situatie uit het verleden en werd de basis gelegd voor een sociaal akkoord rond onder andere de disponibiliteitsregeling.

Stijgend aantal vliegbewegingen

De positieve tendens van 2014 in het luchtverkeer hield ook vorig jaar verder aan. Zowel Brussel-Nationaal (+3,38%) als de regionale luchthavens (samen +2,5%) tekenden groeicijfers op inzake vliegverkeer. Belgocontrol beheerde in 2015 in totaal 1.083.128 vliegbewegingen: 569.043 door CANAC 2 (approach en en route) en 514.085 op de vijf luchthavens (terminal services). Dat is een stijging van 3,98% tegenover 2014.

Ondanks het drukkere verkeer deden zich voor het tweede jaar op rij zeer weinig incidenten voor waarvoor de luchtverkeersleiding verantwoordelijk is: slechts 5 incidenten van categorie A (ernstig) en B (belangrijk) samen op één miljoen vliegbewegingen, ofwel 0,000554%. Dat positief resultaat blijft dus ruim onder de doelstelling van 0,0010%.

Business continuity

Op 27 mei 2015 vond een stroompanne plaats in het luchtverkeersleidingscentrum CANAC 2. De gevolgen van dat voorval vormden voor Belgocontrol de aanleiding om versneld werk te maken van een business continuity plan. Mogelijke single points of failure in zowel de installaties als de operationele procedures werden in kaart gebracht en scenario’s werden uitgeschreven om ze te vermijden, de impact ervan te beperken als er zich toch problemen zouden voordoen en om de continuïteit van de diensten te garanderen bij soortgelijke incidenten. Zo is bij de netwerkpanne van 15 september jongstleden het voorziene fallbackplan in werking getreden. Op basis van die ervaring zal het geëvalueerd worden.

Die elementen onderstrepen het belang van de luchtverkeersleiding voor de hele sector, hoewel de verwachtingen van onze partners niet altijd in lijn liggen met wat van Belgocontrol gevraagd mag worden. Er staan werkvergaderingen op de agenda om die verschillende aspecten op elkaar af te stemmen. Voor vragen naar dienstverlening waar investeringen voor nodig zijn of die vergoed moeten worden, zullen specifieke afspraken moeten worden gemaakt.

Partnerships

Mogelijke samenwerkingen met partners uit de luchtverkeersleidingssector werden in 2015 grondig onderzocht.

Concreet is met Defensie een kaderakkoord gesloten over Aeronautical Information Management, het beheer van luchtvaartinformatie. Een studie naar de mogelijkheden voor co-lokalisatie en integratie werd afgerond en ligt ter definitieve beslissing bij de regering. In navolging van de stroompanne werd de contingencyprocedure met het militair luchtverkeersleidingscentrum in Semmerzake herzien en uitgebreid.

Op vraag van de Belgische en Luxemburgse regering werd een haalbaarheidsstudie verricht en een kosten-batenanalyse gemaakt inzake een synergie tussen Belgocontrol en ANA-Lux. Er werd ook al een projectbeheersplan opgesteld voor de uitvoering van beide studies. Een beslissing over de synergie wordt in de loop van 2016 verwacht. Belgocontrol en ANA-Lux voerden vorig jaar ook een simulatietest uit op de contingency-procedures.

Sociale dialoog

In de tweede helft van 2015 werd het sociaal overleg rond verschillende elementen opgestart. Een daarvan was het dossier van de disponibiliteit, dat al sinds 2011 aansleepte. In 2014 was daarover een tijdelijk akkoord gesloten in afwachting van een definitieve regeling door de regering. De onzekerheid over deze regeling woog op de werking van het bedrijf. In april 2016 werd een akkoord bereikt binnen het paritair comité dat later door de regering werd goedgekeurd.

Om zijn gelederen te versterken, heeft Belgocontrol ook 43 nieuwe medewerkers aangetrokken in 2015. 13 kandidaat-luchtverkeersleiders startten in september de opleiding van twee jaar. In 2016 en 2017 zullen nog eens meer dan 30 kandidaten in hun voetsporen treden.

Financieel gezond

Na een bescheiden positief bedrijfsresultaat in 2014 zijn de cijfers voor 2015 nog beter. Belgocontrol sluit het jaar af met een winst van het boekjaar van 24,7 miljoen euro. En dat ondanks het nakomen van de afspraak binnen FABEC om de Determined Unit Rate te laten dalen. Die bedroeg in 2015 61,79 euro terwijl dat in 2014 nog 65,90 euro was (-6,2%).

Het bedrijf ging de voorbije jaren ook spaarzaam om met de middelen zodat de structurele verliezen uit het verleden werden afgebouwd. Waar ze in 2013 nog 60,9 miljoen euro bedroegen, is dat in 2015 teruggebracht tot 35,2 miljoen euro.

Dankzij die financieel gezondere situatie kan Belgocontrol verder uitvoering geven aan zijn in 2014 opgestelde investeringsplan. Dat voorziet voor 97 miljoen euro aan investeringen. Er werden verschillende projecten opgestart in 2015, onder andere voor de technische installaties, zoals het nieuwe ILS (Instrument Landing System) op de luchthaven van Luik, de naderingsradar in Florennes en het A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) voor de begeleiding van het grondverkeer op de luchthaven van Charleroi. De komende jaren staan soortgelijke investeringen op de agenda.

“Daarmee is de kentering bij Belgocontrol ingezet”, benadrukt Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol. “We hebben eerst financieel orde op zaken gesteld alvorens over te gaan tot de nodige investeringen. Die keuzes waren al in 2014 gemaakt en blijken nu de juiste te zijn. De resultaten van vorig jaar sterken ons in onze overtuiging dat we op de ingeslagen weg verder moeten gaan. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Zo houden we voor 2016 rekening met de impact van de aanslag op de nationale luchthaven. Bovendien zal het versnelde investeringsritme beginnen te wegen op de resultaten.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be