Belgocontrol laat verliezen uit het verleden definitief achter zich

Dankzij een aangepast financieel beleid werkte Belgocontrol de voorbije vier jaren zijn verliezen uit het verleden volledig weg. Tegelijkertijd slaagde de nationale luchtverkeersleider er via investeringen in om zijn dienstverlening verder te verbeteren.

Bekijk het volledige Jaarverslag 2017 van Belgocontrol

De vernieuwde aanpak van Belgocontrol sinds 2014 leidt de voorbije jaren tot almaar betere financiële en operationele resultaten. Dankzij de nieuwe strategische visie, een verstandig financieel beleid, een vooruitziend personeelsbeleid, gerichte investeringen in infrastructuur en structurele aanpassingen in de werking van het bedrijf groeide de nationale luchtverkeersleider weer uit tot een gezonde onderneming die volop zijn rol speelt in een internationale concurrentiële omgeving. Belgocontrol gaat verder op de ingeslagen weg om zijn toekomst te blijven verzekeren.

Uit het rood

Ook in 2017 boekte Belgocontrol winst. Die ligt met ​ 22,5 miljoen euro wel lager dan in 2016 (26,4 miljoen euro) maar dat komt onder andere door de vele investeringen die in het voorbije jaar gebeurden: van de 97 miljoen euro die tussen 2014 en 2019 voorzien zijn om te investeren, werden er in 2017 20,2 miljoen euro besteed. De belangrijkste investeringen betroffen een nieuwe radar in Florennes voor de monitoring van het luchtverkeer rond de luchthavens van Charleroi en Florennes (gezamenlijk project met SOWAER en Defensie), het A-SMGCS-systeem in ​ Luik en Charleroi dat het verkeer op de luchthaven in beeld brengt, het ILS (Instrument Landing System) in Luik waardoor de beschikbaarheid van de landingsbanen kon verhoogd worden en de upgrade van het Eurocat-systeem dat alle gegevens op de beeldschermen van de luchtverkeersleiders genereert.

Bovendien liet Belgocontrol de Determined Unit Cost (eenheidskost voor en-route-luchtvaartnavigatiediensten) verder dalen, volgens de gemaakte afspraken (van 60,95 euro ​ in 2016 naar 60,04 euro in 2017). Dit heeft een grote impact op de inkomsten omdat het en-route-verkeer het overgrote aandeel van het totale aantal bewegingen uitmaakt.

Structureel werd op 1 juli 2017 een mijlpaal bereikt: ​ Belgocontrol werkte zijn historische verliezen definitief weg. In 2014 sleepte het bedrijf nog bijna 60 miljoen euro overgenomen verliezen mee. Die werden de voorbije jaren stelselmatig afgebouwd. Sinds 2016 werden de laatste 8,8 miljoen euro verliezen weggewerkt.

De inhaalbeweging op vlak van personeel werd vorig jaar verder gezet. In 2017 vervoegden 82 nieuwe collega’s het bedrijf; 32 kandidaat-luchtverkeersleiders begonnen aan hun opleiding; 10 van hun voorgangers maakten hun opleiding al af en gingen effectief aan de slag als luchtverkeersleider.

Meer verkeer

In totaal beheerden de luchtverkeersleiders vorig jaar 1.075.535 bewegingen, zowel overvliegend luchtverkeer als verkeer van en naar de vijf luchthavens. Dat betekent een stijging van 3,3% tegenover 2016. Luchtverkeersleidingscentrum CANAC2 neemt het leeuwendeel van die bewegingen voor zijn rekening (593.191 of +4,9%). De bewegingen op de luchthavens zijn als volgt verdeeld: Brussels Airport 237.888 (+6,4%), Charleroi 92.241 (+1,5%), Antwerpen 55.020 (-5,6%), Luik 54.962 (-2,8%) en Oostende 42.233 (-8,3%). De daling op de regionale luchthavens is uiteraard hoofdzakelijk toe te wijzen aan de terugval na de sterke stijging van het aantal bewegingen in 2016 na de aanslagen op Brussels Airport.

Op vlak van veiligheid zette Belgocontrol het tweede beste resultaat ooit neer: er was vorig jaar 1 incident van categorie A (ernstig) met betrokkenheid van Belgocontrol en 3 van categorie B (belangrijk). Het absolute recordjaar was 2016: toen vond geen enkel incident van categorie A en B plaats.

Belgocontrol scoort ook zeer goed wat stiptheid betreft. Voor het en-route-verkeer zet de nationale luchtverkeersleider zelfs het laagste gemiddelde binnen FABEC neer. De gemiddelde en-route-vertraging in 2017 door oorzaken waar de luchtverkeersleiding zelf controle over heeft (de zogenaamde CRSTMP-oorzaken), bedroeg amper 0,09 minuten per vlucht (of 5,4 seconden). Op Brussels Airport bedroeg de gemiddelde vertraging per vlucht 0,14 minuten (of 8,4 seconden), in Charleroi 0,05 minuten (of 3 seconden), in Luik 0,02 minuten (of 1,2 seconden), in Antwerpen en Oostende was er zelfs geen vertraging omwille van oorzaken waarop de verkeersleiding een invloed kan uitoefenen.

Ecologie en economie

Op verschillende domeinen neemt Belgocontrol heel bewust een maatschappelijke rol op.

Op de luchthavens van Zaventem, Luik en Charleroi zijn al procedures ingesteld voor milieuvriendelijke CDO-landingen (Continuous Descent Operations). Die worden in 73,2% van de landingen toegepast (77,6% op Brussels Airport, 70,9% op Luik en 58,1% op Charleroi). CDO kan enkel toegepast worden als de omstandigheden (capaciteit, weer,…) het toelaten.

De adviesprocedure voor aanvragen voor de bouw van windmolens werd een stuk klantvriendelijker. Zo kunnen bouwheren vooraf nagaan op een online kaart of windmolens mogelijk zijn in de zone die ze voor ogen hebben. Die zones zijn door Belgocontrol aangeduid op basis van de impact die windmolens daar hebben op de luchtverkeersleiding.

In 2017 werden 315 nieuwe aanvraagdossiers voor de oprichting van windmolens ingediend bij Belgocontrol. Dat is een stijging van 81% ten opzichte van 2016. Daarvan kregen er al 240 aanvragen een positief advies. De overige dossiers liggen nog ter studie (39), werden geweigerd omwille van veiligheidsredenen (26) of werden ingetrokken door de aanvrager (10).

Belgocontrol onderkent ten volle het economisch belang van de dronesector en wil die zoveel mogelijk ondersteunen. Enige voorwaarde is vanzelfsprekend dat de veiligheid van het vliegverkeer niet in het gedrang komt. Om alle dronegebruikers te informeren over de geldende regelgeving, richtte Belgocontrol samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit de website droneguide.be op. Die is sinds begin dit jaar online. Binnenkort start ook een mobiele app voor particuliere gebruikers en later volgt een app voor professionele gebruikers, elk met concrete toepassingen. ​ ​ ​ 

Drieledige strategie

De nieuwe bedrijfsstrategie van Belgocontrol bestaat uit drie pijlers en is erop gericht om de klantvriendelijkheid van het bedrijf verder te verhogen: partner with our customers, partner with our people en build a future-proof company. De pijlers worden concreet toegepast in alle aspecten van de werking.

Partner with our people vertaalt zich voornamelijk in de investeringen in infrastructuur en systemen en in aanwervingen van nieuwe medewerkers die hiervoor al werden geschetst.

Build a future-proof company blijkt vooral uit de aandacht die Belgocontrol besteedt aan ontwikkelingen op ecologisch en economisch vlak (CDO, windenergie, drones,…).

Partner with our customers duidt uiteraard op de klantvriendelijkheid die het bedrijf hoog in het vaandel voert. Belgocontrol blijft sterk inzetten op samenwerking met klanten, stakeholders en andere partners die Belgocontrol kunnen ondersteunen in het behalen van zijn doelstellingen.

Eén van de blikvangers in 2017 was de oprichting van Entry Point North Belgium. Het wereldvermaarde opleidingsinstituut voor luchtverkeersleiders ging een joint venture aan met Belgocontrol en richt een opleidingscentrum in op de site van Steenokkerzeel. Naast opleidingen tot luchtverkeersleiders zullen ook technische en andere opleidingen gegeven worden die later ook allemaal zullen opengesteld worden voor externe bedrijven.

Op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem leverde Belgocontrol een huzarenstukje af door op slechts 9 maanden tijd het actieplan om luchtvaartnavigatiediensten te voorzien volledig in werking te stellen. Sinds november begeleiden AFISO’s (Aereodrome Flight Information Service Officers) er IFR-vluchten. Daardoor kon de luchthaven een doorstart nemen.

Naar analogie met de overeenkomst met DFS voor Luik en DSNA voor Charleroi om de business continuity te garanderen, werd in 2017 een gelijkaardige overeenkomst afgesloten met NATS voor de luchthaven van Oostende.

Minister van Mobiliteit François Bellot en Minister van Defensie Steven Vandeput sloten vorig jaar een protocolakkoord af rond de co-locatie van de civiele en militaire luchtverkeersleiding op de site van Belgocontrol in Steenokkerzeel. Dankzij het akkoord, kunnen Defensie en Belgocontrol overgaan tot het samenbrengen van de diensten onder één dak. Dat moet tegen eind 2019 gebeurd zijn.

De nauwe samenwerking met de Luxemburgse luchtverkeersleider ANA-Lux wordt geïntensifieerd. Zo worden er gegevens uitgewisseld over onder andere groene landingen en satellietnavigatieprocedures.

Dat Belgocontrol internationaal weer meetelt, bewijst het voorzitterschap van CEO Johan Decuyper bij FABEC, het functionele luchtruimblok in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim dat België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland omvat. Het is voor het eerst dat een Belg de FABEC-ANSP Strategic Board (vergadering van CEO’s) voorzit. Belgocontrol speelt een actieve rol binnen de organisatie en in het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim, wat ook een positief effect zal hebben op de hele luchtvaartsector in België. ​ 

Trots

Volgens CEO Johan Decuyper heeft Belgocontrol alle redenen om trots te zijn: “Onze inspanningen van de voorbije jaren werpen duidelijk hun vruchten af, zoals telkens blijkt uit de jaarverslagen. Dit alles is het resultaat van teamwerk: alle medewerkers van Belgocontrol dragen hier hun steentje toe bij. Niet alleen mogen zij daarom trots zijn op de behaalde resultaten maar ook op hun bedrijf dat er na enkele moeilijke jaren weer staat. En dat in het jaar waarin we onze twintigste verjaardag vieren.” ​ 

Bekijk het volledige Jaarverslag van Belgocontrol op annualreport2017.belgocontrol.be

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

[email protected]

www.skeyes.be