Belgocontrol wil windmolenparken in ons land helpen uitbouwen

Belgocontrol wil actief meewerken aan het uitbouwen van alternatieve energie in ons land. Het zoekt daarom voortdurend naar mogelijkheden om de luchtverkeersveiligheid te verzoenen met ecologische doelstellingen die de verschillende overheden in ons land nastreven.

Belgocontrol heeft zijn procedures herzien om adviezen te verlenen voor bouwaanvragen voor windmolens. Bouwpromotoren krijgen nog voor hun aanvraag meer duidelijkheid over zones rond luchtvaartinstallaties waar windmolens al dan niet gebouwd kunnen worden.

Inzake windmolens verleent Belgocontrol advies voor elke bouwaanvraag in de buurt van luchthaveninstallaties. De nabijheid van grote constructies zoals kranen, gebouwen of windmolens heeft een impact op de radionavigatie-, radar- en communicatiesystemen waar zowel de civiele als de militaire luchtverkeersleiding gebruik van maken. Zij kunnen het signaal van die apparatuur verstoren zodat er gevolgen zijn voor het luchtverkeer: verkeerde positionering van vliegtuigen op het radarscherm, vliegtuigen die niet gedetecteerd worden of verstoorde landingssystemen zijn maar een paar voorbeelden. Het verzekeren van de veiligheid van de luchtvaart blijft uiteraard Belgocontrols eerste bezorgdheid.

Overzicht op kaart

Belgocontrol voerde in 2016 een uitgebreide studie naar de impact van windturbines op zijn technische installaties. Op basis daarvan werden de criteria verfijnd die Belgocontrol hanteert bij het opstellen van zijn adviezen.

De nieuwe criteria zorgden ervoor dat er meer ruimte vrijkomt rond luchtvaartinstallaties: de no go-zones bevinden zich in een straal van 10 km rond secundaire radars, in de zones van 10-16 km daarrond moet een studie gebeuren door een extern studiebureau. Voor de bescherming van de radiobakens werden de no go-zones beperkt van een straal van 5 km naar 3 km en werden de zones waar een beperking in aantal geldt, gereduceerd van 10 km naar 7 km.

De verschillende zones zijn duidelijk afgebakend op een complete overzichtskaart. Daarop staan drie typezones aangeduid met de verschillende voorwaarden bij een aanvraag.

De nieuwe overzichtskaart van Belgocontrol
De nieuwe overzichtskaart van Belgocontrol
  • In rode zones (no go-zones) kunnen géén windmolens geplaatst worden omdat de impact op de systemen en operaties te groot is.
  • In oranje zones zal altijd een onderzoek nodig zijn. Afhankelijk van de mogelijke gevaren zal het onderzoek door een extern studiebureau (onder meer in de zone 10-16 km rond secundaire radar) gebeuren dan wel door Belgocontrol zelf (bijvoorbeeld in de zone 3-7 km rond een radiobaken).
  • Voor windmolens in lichtblauwe zones is een analyse door Belgocontrol nodig. Daar gelden ook bepaalde voorwaarden, voornamelijk op het vlak van de hoogte van de windmolen en moet er een aanvraag ingediend worden.

Bouwpromotoren van windenergie kunnen op basis van de kaart vooraf zelf een inschatting maken van de haalbaarheid van hun project. Dat bespaart hen de administratie van een overbodige aanvraag en de kosten van onnodige studies.

Snellere adviezen

Belgocontrol herwerkte ook het interne proces voor het behandelen van adviezen. Onder andere dankzij informatisering zal de doorlooptijd van vooradviezen ingekort worden. De adviezen blijven voortaan ook langer geldig. De vooradviezen van Belgocontrol zijn nog altijd geldig voor een periode van 2 jaar. De officiële adviezen, uitgereikt in het kader van een vergunningsprocedure, zullen sneller verleend worden en zullen geldig zijn voor de looptijd van de vergunning.

Alle informatie en de aanvraagformulieren voor tijdelijke of definitieve constructies op de website van Belgocontrol werden ook bijgewerkt zodat aanvragers zich goed kunnen informeren vooraleer een aanvraag in te dienen.

Het advies van Belgocontrol wordt samen met andere luchtvaartgerelateerde adviezen gecentraliseerd bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Voor een volledige vergunning zijn uiteraard nog andere adviezen uit domeinen buiten de luchtvaart nodig.

De voorbije jaren verleende Belgocontrol in een groot deel van de aanvragen overigens positief advies. Voor 2017 zien we tot nu toe al een sterke stijging van het aantal aanvragen.

Aanvragen voor windmolens - Belgocontrol
Aanvragen voor windmolens - Belgocontrol

De toekomst

Belgocontrol is een haalbaarheidsstudie gestart naar manieren om de impact van windturbines op de bestaande technische installaties te reduceren (zowel voor de primaire als de secundaire radars als voor de radio- en communicatiesystemen). De installatie van innovatieve technologieën zou kunnen toelaten om de beschermingszones rond de technische installaties verder te verkleinen. Samen met de bevoegde publieke overheden en de windenergiesector zouden dan zones kunnen bepaald worden die energetisch interessant zijn voor de windenergiesector, maar waar de luchtvaartveiligheid te allen tijde kan gegarandeerd worden.

Belgocontrol-CEO Johan Decuyper: “Wij hebben onze veranderde aanpak voorgesteld aan de koepelorganisaties, die enthousiast reageerden. Ook Departement Omgeving werd betrokken net als verschillende provinciebesturen. Deze methode zal heel wat onduidelijkheden wegnemen, administratieve rompslomp vermijden en mogelijkheden openen voor de bouw van windmolens zonder de veiligheid van het luchtverkeer in het gedrang te brengen. Op die manier draagt Belgocontrol zijn steentje bij tot de energie-omslag en nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be