Belgocontrol zet opnieuw uitstekende cijfers neer inzake veiligheid

Veiligheid is de topprioriteit van Belgocontrol. Het gedetailleerde veiligheidsverslag van 2017 is daar het bewijs van: Belgocontrol zette de tweede beste score in de geschiedenis van de luchtverkeersleiding in België neer. De constante verbetering van de veiligheids- en meldingscultuur die een paar jaar geleden werd ingevoerd in het bedrijf, werpt duidelijk haar vruchten af.

Op meer dan een miljoen door Belgocontrol gecontroleerde vliegbewegingen in 2017, deden er zich één incident van categorie A (‘ernstig’) en drie incidenten van categorie B (‘belangrijk’) voor. Het gaat om een runway incursion en scheidingsminima tussen vliegtuigen die niet werden toegepast. Elk incident wordt grondig geanalyseerd door onafhankelijke experts om er de nodige lessen uit te trekken. De verhouding van A- en B-incidenten blijft erg klein in 2017; ze bedroeg slechts 0,000004 % op het geheel van gecontroleerde bewegingen.

Bovendien is het aantal A- en B-incidenten sterk gedaald de voorbije tien jaar: in 2008 moest Belgocontrol nog 15 incidenten van categorie A en B optekenen, terwijl er dat maar vier waren in 2017 (en zelfs geen enkel in het recordjaar 2016).

Die positieve evolutie is het resultaat van de dagelijkse inzet van de luchtverkeersleiders en al het personeel van Belgocontrol voor wie veiligheid de absolute prioriteit is. Op een meer structurele manier dragen het systeem voor het beheer van de veiligheid, uitgerold in alle operationele afdelingen van Belgocontrol, alsook de systematische melding van alle voorvallen en het concept van Just Culture bij tot een verhoogde veiligheid. In het kader van de Just Culture worden de luchtverkeersleiders aangespoord om alle incidenten te melden zonder dat daarvoor automatisch sancties volgen. Belgocontrol is vragende partij voor een aanpassing van het wettelijke kader in België. De Just Culture wordt door alle actoren van de luchtvaartsector in Europa omgezet in het belang van de luchtvaartveiligheid.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol : “Onze resultaten inzake veiligheid zijn opnieuw uitstekend en bij de beste in Europa. Dat is echter geen reden om nu op onze lauweren te rusten, maar eerder een aanmoediging om altijd beter te doen. Veiligheid is de bestaansreden van Belgocontrol. Ze zit in het DNA van al onze medewerkers. Wij blijven volop investeren in ons personeel, onze procedures en onze systemen om een maximaal veiligheidsniveau te bieden aan alle gebruikers van het luchtruim: passagiers, piloten, omwonenden en vracht vervoerd door vliegtuigen.”

De cijfers in detail

De luchtverkeersleiders van Belgocontrol hebben 1.809 voorvallen gemeld in 2017, goed voor een toename met 64% ten opzichte van 2016. Die significante stijging betekent niet dat er meer incidenten plaatsvonden, maar wel dat ze systematischer worden gemeld

In slechts 4,4 % van de gevallen (of 80 meldingen op een totaal van 1.809), draagt Belgocontrol minstens een gedeeltelijke verantwoordelijkheid: 64 keer voor incidenten van categorie E (‘zonder impact op de veiligheid’) en 9 keer voor incidenten van categorie C (‘betekenisvol’). De gevoelige stijging van het totale aantal incidenten van categorie E toont aan hoezeer men zich ervan bewust geworden is dat het belangrijk is incidenten te melden.

Types incidenten

In 2017 werden er 133 schendingen van het gecontroleerde burgerlijke luchtruim vastgesteld (Airspace Infringement). Het gaat om vliegtuigen die zonder toestemming een gecontroleerd luchtruim zijn binnengevlogen of die de voorwaarden inzake een toestemming niet hebben nageleefd. Dat fenomeen heeft vooral betrekking op de sport- en recreatieve luchtvaart en zit in de lift.

In 36 gevallen was er onvoldoende scheidingsafstand tussen de vliegtuigen (in het merendeel van de gevallen zonder invloed op de veiligheid).

Er vonden 46 runway incursions plaats waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de beschermde zone van de baan bevindt die wordt gebruikt voor vertrekken of landingen van vliegtuigen.

Het aantal meldingen over drones (Remotely Piloted Aircraft System) in het gecontroleerde luchtruim blijft in stijgende lijn gaan: van maar één melding in 2014 naar 10 in 2016 en 15 in 2017. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft Belgocontrol de interactieve website droneguide.be opgericht. Dat informatieplatform bevordert de bewustwording voor het correcte gebruik van drones in België en is bestemd voor zowel professionele als recreatieve piloten van drones. Voor de zomer zal een mobiele applicatie van droneguide.be worden gelanceerd. Die zal voor eind dit jaar worden gevolgd door een versie met uitgebreide functionaliteiten voor professionele piloten.

Het aantal laserincidenten daarentegen blijft de laatste jaren dalen. Vorig jaar waren er nog 101 meldingen.

Johan Decuyper, CEO van Belgocontrol : “Belgocontrol volgt nieuwe fenomenen, zoals drones, op de voet. Wij ondersteunen die sector in volle evolutie, bijvoorbeeld met de lancering van ons digitaal platform droneguide.be en wij bereiden andere technologische innovaties voor waarmee we drones beter kunnen integreren in het luchtruim. Wij hebben echter een belangrijke opdracht: de luchtverkeersveiligheid moet te allen tijde worden verzekerd.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be