Just Culture verhoogt de luchtverkeersveiligheid

De oprichting van een Platform Just Culture is voor skeyes een hart onder de riem voor de inspanningen die de laatste jaren geleverd zijn op vlak van luchtverkeersveiligheid. ​ 

Luchtverkeersleiders worden aangespoord om alle incidenten te melden met de bedoeling om daar lering uit te trekken voor de hele sector en zo de luchtvaartveiligheid verder te verhogen. Om de melding van voorvallen aan te moedigen, is het belangrijk dat in het raam van een “cultuur van billijkheid (Just Culture)” de melders van voorvallen beschermd worden tegen vervolging. Grof verzuim of opzettelijke nalatigheden vallen uiteraard niet onder die regel.

De Just Culture werpt binnen skeyes duidelijk zijn vruchten af. Deze cultuur waarbij het minste incident gemeld wordt, heeft geleid tot een voortdurende verbetering van procedures en processen waardoor er een opmerkelijke vermindering van het aantal ernstige incidenten en dus een significante verbetering van de luchtvaartveiligheid te constateren is.

CEO Johan Decuyper: “skeyes past Just Culture al jaren toe in zijn werking. Het was op vraag van skeyes dat het principe eerder in de wetgeving werd opgenomen. Zo weten luchtverkeersleiders zich beschermd in de uitoefening van hun job. Die zekerheid verhindert dat zij beslissingen nemen met het idee dat ze voor deze of gene actie kunnen vervolgd worden. Anderzijds is de informatie die zij aanleveren over incidenten die ze melden van onschatbare waarde voor de luchtverkeersveiligheid. Die informatie mag niet verloren gaan.”

Ook het voorstel voor de oprichting van een Platform Just Culture kwam van skeyes. In het Platform zetelen personeelsleden van de AAIU(Be) (de cel die luchtvaartincidenten onderzoekt) en van het Directoraat-Generaal Luchtvaart, de referentiemagistraat van het Openbaar Ministerie en de Safety Managers van zowel het Ministerie van Defensie, skeyes, de Belgische luchthavens als de luchtvaartexploitanten. Ook de luchtverkeersleiders en -technici van de luchtvaartnavigatiediensten en de beroepspiloten vaardigen vertegenwoordigers af naar het Platform.

In het Platform zullen experts uit de sector samen met het Openbaar Ministerie de incidenten grondig bespreken en aftoetsen aan het Just Culture-principe. Zo verwerft het Openbaar Ministerie inzichten vanuit de praktijk die kunnen helpen als het moet oordelen in deze uiterst complexe materie.

Om de complete objectiviteit en onafhankelijkheid van Justitie te garanderen, worden alle incidenten anoniem besproken. Alle leden van het Platform zijn ook gebonden aan geheimhouding over de besprekingen binnen het orgaan.

CEO Johan Decuyper: “skeyes ziet de oprichting van het Platform als een verankering van de praktijk zoals reeds jaren toegepast en een belangrijke ontwikkeling in de Just Culture, na het wettelijk vastleggen van het principe ervan.”

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be