Luchtvaartveiligheid en windenergie

skeyes investeert in spitstechnologie die minder gevoelig is voor de effecten van windturbines

skeyes zet zich sterk in voor duurzame ontwikkeling en draagt actief bij aan de uitbouw van windenergie in België. Het bedrijf stelde vandaag een nieuwe reeks maatregelen voor ter ondersteuning van de energietransitie, waaronder de opheffing van de beschermingszone rond de luchthaven van Charleroi, zonder dat daarbij de veiligheid of de efficiëntie van het luchtverkeer in gevaar wordt gebracht.

Spitstechnologie
skeyes vervangt onder meer de verouderde technologieën door ultramoderne technische installaties die veel beter bestand zijn tegen de mogelijk negatieve effecten van de windturbines. De nieuwe grondradar op de luchthaven van Charleroi en de opheffing van de beschermingszone eromheen zijn een verdere stap in die richting. Windenergieprojecten dichter bij de luchthaven kunnen vanaf nu worden geëvalueerd en een positief advies krijgen. De gebruikte technologie zal in de komende jaren worden uitgerold over het hele Belgische grondgebied.

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar op de kaart. De radarbeschermingszone verdwijnt volledig en er komt een omtrek van 3 km vrij. De aanvragers hoeven niet langer vooraf studies aan te leveren; skeyes zorgt direct voor de analyse.

 

Actieplan
In samenwerking met de sector en met de financiële steun van de federale regering, vertegenwoordigd door haar minister van Mobiliteit, heeft skeyes een strategisch plan uitgewerkt om het aantal plaatsen waar windturbines kunnen worden opgericht te verhogen, zonder de veiligheid van het luchtverkeer in het gedrang te brengen.

De belangrijkste uitdaging is het opheffen van de beperkingen in verband met de beschermingscriteria van skeyes, aangezien windturbines een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de burgerluchtvaart doordat ze interfereren met luchtvaartradars en -bakens. Bovendien verhogen ze het risico op botsingen in de nabijheid van de luchthavens.

Roadmap
In het verlengde van de concrete maatregelen die het al getroffen heeft, stelde skeyes een nieuwe roadmap op die rekening houdt met de prioriteiten en vragen van Edora en de VWEA, de twee nationale instanties die de verschillende actoren van de windenergiesector vertegenwoordigen.

Deze maatregelen hebben betrekking op drie belangrijke pijlers: de verbetering van de radarbewakingstechnologie, de overgang naar de satellietnavigatie en de aanpassing van de operationele procedures.

Wat de verbetering van de radarbewakingstechnologie betreft, werkt skeyes samen met Defensie aan een gemeenschappelijke roadmap om de inzet van nieuwe geavanceerde technologieën te versnellen.

Interactieve kaart
skeyes stelde ook de interactieve kaart voor die het ter beschikking stelt van de windenergiesector waardoor die laatste de beschermingscriteria gebruiksvriendelijker kan raadplegen. Die kaart kan makkelijk worden geïntegreerd in het GIS-systeem (Geospatial Information System) en kan eenvoudig worden gedownload van de skeyes-website. https://www.skeyes.be/nl/diensten/urbanisme/faq-wind-turbine-consultation-map/

Grondradar
Deze maakt geen deel uit van de gezamenlijke surveillanceroadmap met Defensie, maar de installatie ervan past in de algemene filosofie van skeyes om alleen te investeren in spitstechnologie die beter bestand is tegen de negatieve effecten van windturbines.

Johan Decuyper, CEO de skeyes: “De maatregelen om meer ruimte te creëren voor windenergieprojecten tonen aan dat skeyes actief wil bijdragen aan de energietransitie. Al die investeringen hebben ook een positief effect op de algemene veiligheid van het luchtverkeer. De grondradar vertoont tal van gelijkendissen met de toekomstige bewakingstechnologie -Wide Area Multilateration of WAM- die skeyes van plan is uit te rollen, aangezien eerstgenoemde op dezelfde technologie is gebaseerd, waarbij de positie van het vliegtuig wordt bepaald door triangulatie. Die technologie zal de komende jaren nog meer worden ingezet op het grondgebied.”
Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en minister van Mobiliteit: "De oorlog in Oekraïne maakt opnieuw duidelijk dat onze energievoorziening van groot geostrategisch en politiek belang is. ​ De ontwikkeling van hernieuwbare energie is niet enkel meer belangrijk om de klimaat- en energiedoelstellingen van ons land te bereiken. Sinds februari van dit jaar gaat het ook, meer dan ooit, om een cruciale stimulans voor een grotere energieonafhankelijkheid van ons land: dit is een zaak van nationale veiligheid. De federale regering heeft zich dan ook als doelstelling gezet om de productie van hernieuwbare energie in ons land met 1,5 GW te verhogen. Daarom heeft de regering op voorstel van de groenen beslist de beperkende technische drempels voor civiele en militaire luchtvaartbakens en -radars tot een minimum te beperken. Er is een budget van 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld als steun voor de technische werkzaamheden, uiteraard zonder de veiligheid uit het oog te verliezen, want die staat altijd voorop.”

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be