Nieuwe functionaliteiten voor het Droneguide-platform

Nieuwe functionaliteiten voor het Droneguide-platform

De voorwaarden voor toegang tot de geografische UAS-zones (Unmanned Aircraft System) zijn nu rechtstreeks beschikbaar op het Droneguide-platform. Daarmee verbetert skeyes, in samenwerking met het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer, opnieuw zijn dienstverlening aan de dronegebruikers. Het komt de veiligheid van alle luchtruimgebruikers alleen maar ten goede.

Nieuwe functionaliteiten
Het Droneguide-platform, dat de dronegebruikers moet helpen bepalen waar ze in het Belgische luchtruim mogen vliegen en onder welke voorwaarden, is toegankelijk via de website map.droneguide.be. Dankzij dat platform kunnen ze onder meer kennis nemen van de gepubliceerde geografische UAS-zones in België, in toepassing van de Europese wetgeving.

Zo worden er bijkomende diensten aangeboden. Naast rechtstreekse toegang tot de voorwaarden voor toegang tot de UAS-geografische zones, zullen de dronegebruikers ook alle informatie over de geografische UAS-zones in digitaal formaat kunnen downloaden. Die informatie omvat hun geografische grenzen, de toegangsvoorwaarden en hun geldigheidsduur. De toegang tot het Droneguide-platform verloopt altijd via de website map.droneguide.be.

Deze nieuwe functionaliteiten moesten vóór 31 december 2021 worden ingevoerd, overeenkomstig de Europese wetgeving. Vermits skeyes en het DGLV zich ten volle bewust zijn van het belang ervan voor de dronegebruikers, hebben ze deze termijn niet afgewacht om ze beschikbaar te stellen.

Johan Decuyper, CEO van skeyes: “Onze eerste prioriteit bestaat erin de veiligheid van alle gebruikers van het luchtruim te waarborgen en wij hebben een belangrijke rol te spelen bij de integratie van drones in dat luchtruim. Met die nieuwe functionaliteiten bieden wij de dronegebruikers almaar betere diensten en dragen we bij tot een grotere luchtvaartveiligheid.”

Contacteer ons
Dominique Dehaene skeyes - Communication Manager & Spokesperson
Charlotte Van den Branden Woordvoerdster
Dominique Dehaene skeyes - Communication Manager & Spokesperson
Charlotte Van den Branden Woordvoerdster
Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

skeyes
Tervuursesteenweg 303
1820 Steenokkerzeel
België