Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector

Wereldwijd kent de dronesector een enorme opgang, dus ook in ons land. Om de sector te ondersteunen in zijn ontwikkeling, komt het overlegplatform Belgian Civil Drone Council tot stand dat alle betrokken actoren uit de publieke en privé-sector samenbrengt.

België telt 2.300 geregistreerde RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) of drones, 350 erkende operatoren en enkele dronebouwers. Het aantal drones en gebruikers neemt alsmaar toe, net als de commerciële en/of maatschappelijke toepassingen. De sector is booming en razend ambitieus.

Alle actoren – zowel overheden als privé – willen samen die ambities waarmaken maar zijn zich ook bewust van de uitdagingen, vooral op vlak van veiligheid. Aangepaste regelgeving moet verdere ontwikkeling toelaten maar tegelijkertijd de veiligheid verzekeren van goederen, personen en bemande en onbemande luchtvaartuigen zowel op de grond als in de lucht. De integratie van drones voor professioneel gebruik in het luchtruim is daarbij één van de sleutels tot succes.

In de zomer van 2020 wordt nieuwe Europese regelgeving voor drones van kracht. Tijd dus om de toepassing daarvan in België voor te bereiden.

Belgian Civil Drone Council

Het Kabinet van Minister Bellot nam samen met het Directoraat-Generaal Luchtvaart en luchtverkeersleider skeyes het initiatief om een uitwisselingsplatform op te richten voor continue dialoog over technologische, operationele en regelgevende onderwerpen. Alle partners willen informatie en ervaring uitwisselen en de samenwerking bevorderen om van de Belgische sector van civiele drones een wereldwijde topspeler te maken én de veiligheid te garanderen.

De partners die betrokken werden bij de oprichting van deze Drone Council zijn enerzijds Agoria, Belgian Drone Federation (BeUAS), de Vlaamse dronefederatie EUKA en Skywin, en anderzijds de FOD Mobiliteit en Vervoer (met name het Directoraat-Generaal Luchtvaart), skeyes, de FOD Economie, de geïntegreerde Politie, Defensie en de gewestelijke overheden.

Werkgroepen

Om de werkzaamheden efficiënt te laten verlopen en zoveel mogelijk thema’s te kunnen behandelen, worden aparte werkgroepen opgericht. Die rapporteren aan het centrale Executive Committee. De Belgian Civil Drone Council kan adviezen of voorstellen overmaken aan de overheidsinstanties en aanbevelingen opstellen voor de sector, maar kan ook eigen evenementen organiseren om zijn werkzaamheden binnen de sector en bij politieke instanties te promoten.

Bij aanvang worden er zes werkgroepen voorzien:

  • Operations, Regulation and Use, dat alle operationele aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Airworthiness, dat alle technologische aspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Drone Integration, dat de geleidelijke integratie van drones in het bemande luchtverkeer behandelt;
  • Security & C-UAV, dat alle beveiligingsaspecten met betrekking tot de operaties met drones behandelt;
  • Support & Promotion, belast met alle andere aspecten met betrekking tot de operaties met drones;
  • Innovation, Research & Development, dat voorstellen zal formuleren met betrekking tot onderzoeksprojecten en competentienoden.

Van de partners en leden wordt een actieve, onbezoldigde deelname verwacht, maar daarnaast is geen financiële inbreng vereist.

Oproep aan kandidaten

De Belgian Civil Drone Council doet een oproep tot kandidaten voor haar verschillende werkgroepen. ​ Elke Belgische burger, organisatie of firma die professioneel actief is in een domein dat behandeld wordt door een werkgroep, kan zich kandidaat stellen om zijn steentje bij te dragen tot de werkzaamheden van deze werkgroep.

Tot de doelgroep behoren onder andere drone constructeurs, operatoren, opleidingsverstrekkers, (professionele) dronepiloten, bedrijven die dronetechnologie ontwikkelen en/of gebruiken, maar ook academische instellingen en overheidsinstellingen.

Meer info en een kandidaatstellingsformulier vind je hier.

 

Eugeen Van Craeyvelt (Directeur-generaal a.i. Directoraat-Generaal Luchtvaart): “Het Directoraat-generaal Luchtvaart besteedt bijzondere aandacht aan drones. ​ Om de relatief jonge, innovatieve dronesector en haar specifieke noden te kennen, hebben we regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de sector. De Belgian Civil Drone Council is het platform bij uitstek om onze samenwerking met overheidsdiensten, dronefederaties en -bedrijven uit te breiden en te bestendigen. Samenwerking is immers een must om de ontwikkeling van onze dronesector alle kansen te geven en tegelijk een hoog veiligheidsniveau te halen.”
Johan Decuyper (CEO skeyes): “skeyes gelooft voluit in de dronesector en ondersteunt die op vele manieren. Onze expertise op vlak van luchtverkeersveiligheid stellen wij graag ter beschikking van de sector. Omgekeerd staan wij open voor de verwachtingen van alle actoren en proberen we daarop in te spelen met praktische ondersteuning, niet alleen op vlak van informatie maar ook operationeel. Wij nemen onze rol als toekomstig verkeersleider van onbemande luchtvaartuigen al op van bij de voorbereiding.”
François Bellot (federaal Minister van Mobiliteit): “De Belgische dronesector boomt. Sinds enkele jaren breng ik tijdens regelmatige vergaderingen de belangrijkste Belgische actoren samen om over de evolutie van de technologie en de ontwikkeling van de sector na te denken. Veiligheid en ruimte voor innovatie zijn daarbij steeds terugkerende thema’s. Het is goed dat die bestaande samenwerking, over de sectoren heen en door de publieke en private actoren samen, nu structureel zal worden georganiseerd door een orgaan dat op een representatieve manier het hele Belgische drone-weefsel vertegenwoordigt.”
Patrick Mascart (Belgian Drone Federation BeUAS): "Belgian Drone Federation is verheugd om te zien dat alle belangrijke actoren uit de sector zich verenigen om samen een kader uit te werken voor de verdere ontwikkeling van deze technologie van de toekomst. Drones zijn nu al, en zullen dat in de toekomst nog veel meer zijn, een tool die in verschillende sectoren dagelijks gebruikt wordt. We zijn dan ook overtuigd dat de oprichting van de Belgian Civil Drone Council ervoor zal zorgen dat er een efficiënt kader komt waarin ons land met alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen bij de koplopers in Europa kan blijven."

 


Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
+32 473 83 64 90
pers@mobilit.fgov.be

Elwin Van Herck
Belgian Drone Federation
+32 477 53 43 70

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be