skeyes blijft scoren op vlak van veiligheid

Luchtverkeersleider legt opnieuw uitstekende jaarresultaten voor

Bij skeyes hebben alle medewerkers op elk moment hetzelfde doel voor ogen: de veiligheid van het luchtverkeer. Dat is altijd zo geweest, maar de laatste jaren ​ is er nog meer in geïnvesteerd. Niet alleen in systemen (100 miljoen euro tussen 2014 en 2019, waarvan een groot deel aan projecten die met veiligheid te maken hebben) maar ook in procedures en in mensen. Zo werd de Safety Unit alleen al uitgebreid tot 14 personen. skeyes neemt veiligheid uitermate ernstig.

De Just Culture die nu al enkele jaren in voege is, is een belangrijke factor in het veiligheidsbeleid bij skeyes. Elk incident dat gerapporteerd wordt, levert inzichten op over hoe soortgelijke incidenten in de toekomst kunnen vermeden worden. Meten is weten. Hoe meer gegevens er zijn om te analyseren, hoe meer lessen er kunnen getrokken worden voor de toekomst.

Johan Decuyper, CEO: “We stellen een lichte daling vast in het aantal meldingen. Daarom zullen we onze luchtverkeersleiders blijven aanmoedigen om elk incident te rapporteren. Het principe van Just Culture is daarbij cruciaal. Luchtverkeersleiders moeten elk incident kunnen melden met de zekerheid dat er geen sancties volgen voor onopzettelijke menselijke fouten. Ik herhaal dan ook uitdrukkelijk onze vraag aan de Minister van Mobiliteit voor een Koninklijk Besluit dat het principe van Just Culture verankert en er een juridisch kader voor creëert.”

Het veiligheidsbeleid van skeyes werpt duidelijk zijn vruchten af. De voorbije jaren kon skeyes tijdens de safety meeting altijd goede resultaten voorleggen. 2016 was het beste jaar ooit in de geschiedenis van het bedrijf, waarin geen enkel incident van categorie A of B genoteerd werd waarvoor skeyes een verantwoordelijkheid droeg. 2017 was het tweede beste jaar met één incident van categorie A en drie van categorie B. In 2018 doet skeyes het even goed met net dezelfde cijfers als het jaar daarvoor. Gezien de toename van het aantal vliegbewegingen in 2018 is het resultaat zelfs nog iets beter dan het jaar voordien. ​ Het streven blijft natuurlijk altijd om geen incidenten voor te hebben, maar nulrisicio bestaat helaas ook niet in de luchtverkeersleiding.

Johan Decuyper: “Eens te meer mogen wij uitpakken met uitstekende veiligheidsresultaten dankzij het werk dat onze luchtverkeersleiders samen met alle ondersteunende diensten leveren. Onze gezamenlijke inspanningen op vlak van veiligheid zijn een aanmoediging om elk jaar minstens even goed te doen en te streven naar hetzelfde resultaat als in 2016.”

Opvallend in de cijfers is de stijging van het aantal incidenten met drones. Ook in het buitenland deden zich al – veel omvangrijkere – incidenten voor. skeyes heeft al verschillende initiatieven genomen om drones te weren uit de buurt van luchthavens en om ​ procedures in te stellen voor wanneer er toch opduiken.

Johan Decuyper: “Voor zowel civiele als door de staat georganiseerde dronevluchten in gecontroleerd luchtruim werden de voorwaarden aangescherpt. In samenwerking met luchthavenuitbaters en politiediensten testen we de komende maanden een aantal dronedetectiesystemen. Ondertussen hebben we al de 'rogue drone-procedure’ uitgewerkt, ​ die bepaalt welke acties onze luchtverkeersleiders moeten ondernemen als er een onbemand luchtvaartuig wordt gedetecteerd. Samen met gespecialiseerde partners blijven we verder zoeken naar steeds performantere technologische oplossingen om drones te detecteren en te weren.”

De cijfers in detail

2018 was het tweede beste jaar in de geschiedenis van skeyes met één incident van categorie A en drie van categorie B.

De luchtverkeersleiders van skeyes hebben in 2018 1.489 voorvallen gemeld.

In slechts 5,5 % van de gevallen (of 83 meldingen op een totaal van 1.489), draagt skeyes minstens een gedeeltelijke verantwoordelijkheid: 61 keer voor incidenten van categorie E (‘zonder impact op de veiligheid’) en 17 keer voor incidenten van categorie C (‘betekenisvol’). Het grote aantal incidenten van categorie E toont aan hoezeer men zich ervan bewust geworden is dat het belangrijk is incidenten te melden.

Types incidenten

In 2018 werden er 93 schendingen van het gecontroleerde burgerlijke luchtruim vastgesteld (Airspace Infringement). Het gaat om vliegtuigen die zonder toestemming een gecontroleerd luchtruim zijn binnengevlogen of die de voorwaarden inzake een toestemming niet hebben nageleefd. Dat fenomeen heeft vooral betrekking op de sport- en recreatieve luchtvaart.

In 47 gevallen was er onvoldoende scheidingsafstand tussen de vliegtuigen (in het merendeel van de gevallen zonder invloed op de veiligheid).

Er vonden 45 runway incursions plaats waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de beschermde zone van de baan bevond die wordt gebruikt voor vertrekken of landingen van vliegtuigen.

Het aantal meldingen over drones (Remotely Piloted Aircraft System) in het gecontroleerde luchtruim blijft in stijgende lijn gaan: van maar één melding in 2014 naar 10 in 2016 en 15 in 2017.

Het aantal laserincidenten daarentegen blijft de laatste jaren dalen. Vorig jaar waren er nog 83 meldingen.

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be