skeyes – Directie wil snel tot akkoord komen

De directie van skeyes wil alle partijen die betrokken zijn bij het sociaal overleg de tijd laten nemen om de voorstellen die ze tijdens de bemiddeling op tafel heeft gelegd verder te bespreken binnen hun organisaties.

Daarna wil de directie het overleg hervatten binnen het kader van de werking van het bedrijf. Op vrijdag 10 mei zal het paritair comité bijeenkomen om tot een overeenkomst te komen.

In het belang van de hele luchtvaartsector en de economie van ons land is een spoedige en positieve uitkomst van het overleg noodzakelijk.


Update

Vrijdag 3 mei 2019

Oproep tot het vooropstellen van het algemeen belang

De directie van skeyes is zich ten zeerste bewust van de impact van de sociale onrust binnen het bedrijf op de hele luchtvaartsector van ons land. Die sector is een cruciaal onderdeel van onze economie en biedt onder meer werk aan vele tienduizenden mensen. De belangen die op het spel staan, overstijgen duidelijk het loutere belang van skeyes als bedrijf en zeker dat van individuele medewerkers.

De directie deelt de bezorgdheden van de vele stakeholders en hun medewerkers – in eerste instantie luchthavens en luchtvaartmaatschappijen – ​ en van de passagiers en stelt alles in het werk om de dienstverlening verder te blijven verzekeren. Hiervoor werden ondertussen talrijke extra maatregelen genomen, waaronder de operationele samenwerking met de Duitse luchtverkeersleiding DFS.

Het sociaal overleg heeft binnen skeyes ​ altijd absolute prioriteit gekregen. Zo werd ook na de stakingsaanzegging van februari de sociale dialoog opgestart over de organisatie en de werkregeling. Dat leidde op 22 maart 2019 tot een sociaal akkoord binnen het paritair comité. In april 2016 werd binnen het paritair comité ook al een akkoord afgesloten waarbij de continuïteit werd gegarandeerd tot eind september 2019. In die periode zou maximaal aangeworven worden. Ondertussen werden 102 kandidaat-luchtverkeersleiders aangetrokken, waarvan er al 32 aan de slag zijn en 42 nog in opleiding. 28 kandidaten haakten af. Helaas werden de gemaakte afspraken van beide akkoorden, die bindend zijn voor alle vakbonden, niet door alle medewerkers gerespecteerd.

Op 29 maart 2019 werd op beslissing van de Minister van Werk, Economie en Consumenten een bemiddelingsproces opgestart tussen de directie en de vakbonden van skeyes om het sociaal overleg verder in goede banen te leiden en te proberen tot een akkoord te komen. Ondertussen werden inspanningen geleverd om de dienstverlening voor alle klanten verder te zetten.

De voornaamste vraag die van werknemerszijde overbleef voor de bemiddeling was die over arbeidsduurvermindering. De directie deed op dat vlak verschillende verregaande voorstellen, onder andere een werkduurvermindering van 35 naar 32 uren per week voor CANAC en de toren op Brussel-Nationaal en naar 30 uur voor de luchthaven van Luik, met flankerende maatregelen en premies. Alles samen zouden de voorstellen 7,5 miljoen euro kosten of 25.000 euro per jaar per betrokken luchtverkeersleider. Ze moest echter vaststellen dat bepaalde partners niet bereid waren tot compromis. De tegenvoorstellen die door ACV voorgelegd werden, bevatten namelijk veel minder dan 32 werkuren per week, gekoppeld aan hoger loon en hogere premies en bijkomende restricties voor het vliegverkeer met zeer zware gevolgen voor luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en passagiers. Werkafspraken zouden in dat voorstel enkel gebaseerd zijn op goodwill, vrijwilligheid en financiële stimuli. De laatste maanden hebben duidelijk aangetoond dat hierdoor de dienstverlening niet kon verzekerd worden zoals het hoorde. ​ ​
Bovendien werden afspraken die bij het begin van de bemiddeling werden gemaakt tijdens de onderhandelingen niet nageleefd. 

Door de houding van het ACV had verder bemiddelen geen zin meer.

skeyes engageert zich ertoe om de klanten de dienstverlening te blijven leveren die ze verdienen. Het weet zich daarvoor verzekerd van de steun van de overgrote meerderheid van de personeelsleden die de toekomst van het bedrijf niet willen gehypothekeerd zien door enkelingen en die zich respectvol en collegiaal willen opstellen tegenover de vele andere werknemers in de luchtvaartgemeenschap die in vaak moeilijkere omstandigheden hun taken moeten verrichten, maar ook tegenover de luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en passagiers die als eersten de gevolgen ondervinden van de huidige situatie. Ook de jobs van heel wat werknemers in andere bedrijven zijn in gevaar indien dit niet zou gebeuren.

skeyes is bereid om ​ verder in dialoog te treden en zal intussen de nodige maatregelen nemen om de akkoorden te laten respecteren en de dienstverlening aan de luchtvaartsector te verzekeren. De directie rekent daarvoor op de personeelsleden en de stakeholders, met inbegrip van de overheden en de hogere vakbondsinstanties.

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

[email protected]

www.skeyes.be