skeyes zet handtekening onder nieuw beheerscontract

Vierde beheerscontract vormt solide basis voor de toekomst

Steenokkerzeel, België – Vandaag werd op het hoofdkantoor van skeyes het nieuwe beheerscontract ondertekend. Namens de Belgische Staat zette Georges Gilkinet, vicepremier en minister van Mobiliteit, zijn handtekening onder het contract. Namens skeyes tekenden de CEO, Johan Decuyper en de voorzitter van de raad van bestuur, Laurent Vrijdaghs.

 

Op vrijdag 26 april gaf de regering groen licht voor het vierde beheerscontract tussen skeyes, de luchtvaartnavigatiedienstverlener die de veiligheid van het Belgische luchtruim waarborgt, en de Belgische Staat. Het contract biedt de luchtvaartnavigatiedienstverlener een stabiel kader om zijn activiteiten te verzekeren en zijn langetermijndoelstellingen te behalen. Het voorziet in de nodige middelen voor investeringen in technologische innovaties die het luchtruimgebruik van morgen efficiënter en veiliger zullen maken, maar draagt tevens bij aan de ontwikkeling van een meer duurzame luchtvaart.

Johan Decuyper, CEO van skeyes: "Dankzij dit vierde beheerscontract kan skeyes zijn beleid inzake technologische investeringen, gericht op het voortdurend verbeteren van de luchtvaartveiligheid, voortzetten en tegelijkertijd een van de belangrijkste uitdagingen voor onze sector aangaan Zo voorziet het nieuwe beheerscontract de middelen om cruciale innovatieve technologische investeringen te realiseren zoals de ontwikkeling van digitale verkeersleiding op afstand voor de regionale luchthavens en de upgrade van de navigatiebeheerssysteem in de verkeerstorens en het CANAC2-centrum naar de allerhoogste veiligheidsstandaarden."
Georges Gilkinet, Minister van Mobiliteit : “Het nieuwe, vierde beheerscontract dat we dinsdag 21 mei na tien jaar wachten met skeyes ondertekenden legt het gezamenlijke engagement van de Belgische Staat en onze luchtverkeersleider vast voor een veilige en meer duurzame luchtvaart. Dit strategisch document bevat ambitieuze doelstellingen en een duidelijke langetermijnvisie: hoewel de veiligheid van de luchtvaart uiteraard essentieel blijft, zijn voor het eerst ook even belangrijke doelstellingen opgenomen op het vlak van goed bestuur, financiële transparantie, het delen van informatie en de bescherming van ons milieu. Via luchtverkeersbeheer, vluchtprocedures, nieuwe aanvliegtechnieken en de invoering van variabele heffingen in functie van milieu-impact, zal skeyes zoveel mogelijk de negatieve impact van vliegtuigen op het klimaat, het milieu en de volksgezondheid beperken. In het bijzonder zal het nieuwe contract ervoor zorgen dat er extra plaats vrijkomt voor windmolens, in de buurt van luchthavens, weliswaar zonder risico voor de luchtvaarveiligheid. Tot slot komt er, net zoals voor de spoorbedrijven NMBS en Infrabel, een performantiedialoog die skeyes moet toelaten om zijn diensten continu te verbeteren. Dit vierde contract is deel van het ambitieus beleid waarmee ik een antwoord wil bieden op de grote uitdagingen voor de luchtvaartsector, zeker op het vlak van klimaatneutraliteit, en skeyes moet daarin een voortrekkersrol spelen ten dienste van de economische transitie.”

De luchtvaartsector is de afgelopen 10 jaar aanzienlijk veranderd. Het nieuwe beheerscontract houdt rekening met deze veranderingen en vormt een solide basis voor de komende 5 jaar, waardoor skeyes beter kan anticiperen op klimaat-, economische en technologische uitdagingen. Hoewel skeyes primaire missie erin bestaat om de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, worden er nieuwe doelstellingen gesteld:

  • Veiligheid van het luchtverkeer: Het beheerscontract benadrukt het belang van vliegveiligheid, zowel nu als in de toekomst, en moedigt skeyes aan om de ‘Just Culture’ rapportagecultuur te handhaven om de veiligheid voor alle gebruikers van ons luchtruim te verbeteren. skeyes zal blijven investeren in technologische ontwikkelingen die de veiligheid van alle luchtruimgebruikers bevordert, zoals de upgrades van navigatiebeheerssystemen en de integratie van digitale verkeerscontrole op afstand voor regionale luchthavens.
  • Duurzaam financieringssysteem. Het financieringssysteem garandeert een gezonde financiering voor skeyes gedurende de komende 5 jaar, waardoor het kan blijven investeren in innovatieve technologieën en menselijk kapitaal. skeyes heeft zich ontwikkeld tot een modern en vooraanstaand instituut binnen de publieke sector, met een leidende positie als Air Navigation Service Provider in Europa. Deze overeenkomst bevestigt het vertrouwen van de Belgische Staat in het budgettaire beleid bij skeyes. Het beheerscontract biedt garantie op continuïteit.
  • Ontwikkeling van een economisch interessante onbemande luchtvaart. skeyes zal de opkomende sector van de onbemande luchtvaart blijven ondersteunen. Als coördinator van het BURDI-project, gericht op de uitrol ​ van een U-space luchtruim draagt skeyes effectief bij aan de ontwikkeling van een economisch leefbare dronesector. Als een Common Information Service Provider zal skeyes de data-uitwisseling verzekeren tussen de bemande luchtvaart en de onbemande luchtvaart om een veilige omgeving ​ te creëren voor beide takken van de luchtvaart.
  • Vermindering van milieu-impact: Het contract voorziet in middelen om de inspanningen van skeyes op het gebied van vermindering van de klimaat- en milieu impact van de luchtvaart voort te zetten door onder meer Continuous Descent Operations (CDO) en groene naderingsprocedures voort uit te rollen, waardoor vliegtuigen minder brandstof verbruiken en de uitstoot wordt verminderd. skeyes streeft naar het behalen van GreenATM level 4 dat bevestigt dat het meetbare reducties realiseert bij zowel de eigen operaties als die van haar klanten: de luchtruimgebruikers. Daarnaast stelde skeyes samen Defensie een gemeenschappelijk stappenplan samen om de belemmeringen voor de uitrol van hernieuwbare energie via windturbines tot een minimum te beperken.
  • Beveiliging van onze kritische infrastructuur: Zich bewust van de gevoeligheid van de radar- en luchtnavigatie infrastructuur en de mogelijke impact die een verstoring ervan op de economie van ons land, implementeert skeyes alle nodige beschermingsmaatregelen om deze systemen te vrijwaren van fysieke en cyberdreigingen.
  • Correcte compensatie voor gepresteerde luchthavendiensten: De duidelijke financiering van diensten van algemene belang die skeyes aanbiedt zijn van cruciaal belang om de financiële huishouding op orde te houden.
  • Partnerschap met onze stakeholders: skeyes werpt zich op als een trouwe partner voor al zijn stakeholders. Luchtverkeersleiding is een essentiële schakel in het raderwerk van de Belgische luchtvaart, de tweede belangrijkste pijler van de economie van het land. Skeyes wil zijn maatschappelijke rol blijven spelen. ​
  • Militaire en civiele integratie: skeyes zal in de toekomst zijn samenwerking met Defensie voort verbreden om het luchtruim te optimaliseren en de civiel-militaire integratie te verbeteren, waardoor schaalvoordelen ontstaan en een betere beveiliging van ons luchtruim mogelijk wordt.

Dit nieuwe beheerscontract markeert een belangrijke stap voorwaarts voor skeyes en biedt de ruimte voor groei, innovatie en duurzaamheid in de komende jaren.

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be