Sociaal akkoord bij skeyes

Het paritair comité bij skeyes heeft vandaag het Protocolakkoord besproken dat uit de bemiddeling was voortgekomen en heeft een akkoord bereikt over een aangepaste tekst.

Het akkoord omvat onder meer de regeling van de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen CANAC (Approach en Area Control Center) en op de torens. Het komt enerzijds tegemoet aan de verzuchtingen die binnen die units leefden inzake organisatie van de werkzaamheden en zorgt er anderzijds voor dat mechanismen worden ingesteld om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren. Veiligheid van het luchtverkeer staat zoals altijd bij skeyes voorop. Het akkoord bevat onder andere volgende maatregelen:

  • Luchtverkeersleiders op de unit die een minimum aantal nachten per jaar presteren, krijgen een arbeidsduurverkorting van 35 uur naar 32 uur in CANAC en op de toren in Steenokkerzeel en naar 30 uren in Luik, waar dubbel zoveel nachten gepresteerd worden.
  • De nachtdiensten worden ingekort van 10 uur naar 8 uur.
  • De premie voor nachtdiensten wordt aangepast.
  • Er wordt een regeling van stand-by van kracht voor de nachtdiensten, wat tot nog toe niet het geval was.
  • Er wordt een systeem van tijdsregistratie ingesteld.

De concrete uitwerking van een aantal maatregelen zal tijdens verder overleg met de vertegenwoordigers van de syndicale organisaties in detail vastgelegd worden. Daarnaast stond op de agenda van het paritair comité ook een voorstel rond de organisatie van en de verantwoordelijkheid voor de planning dat in de komende weken verder zal moeten besproken worden.

Derde sociaal akkoord in drie jaar

Het akkoord dat vandaag werd afgesloten sluit aan op eerdere akkoorden die in de schoot van het paritair comité tot stand kwamen:

Het akkoord van april 2016 voorzag in de maximale aanwerving van luchtverkeersleiders. Die inhaalbeweging is nu volop aan de gang. Sindsdien werden al 102 luchtverkeersleiders aangetrokken. Van hen zijn er al 34 aan de slag, 38 zijn nog in opleiding en 30 slaagden niet voor de opleiding. Vanaf dit jaar worden de gevolgen van die aanwervingen ook voelbaar in CANAC. Na hun opleiding van twee jaar doen luchtverkeersleiders immers eerst ervaring op in de torens.

Het akkoord van ​ 22 maart van dit jaar handelde over verschillende aangelegenheden. Het bepaalde onder andere de rechtstreekse aanwerving van luchtverkeersleiders voor CANAC. Die versterking kan vanaf dit jaar al ingezet worden.

De werkorganisatie die in het huidige akkoord vervat zit, zorgt voor een evenwichtige verdeling van het werk onder alle betrokken luchtverkeersleiders. Zij worden ingezet naargelang van het volume luchtverkeer op elk moment van de week, waar er nu altijd van een maximale bezetting wordt uitgegaan. Zo worden ​ de taken beter gespreid en kunnen tekorten in bepaalde shifts ondervangen worden door overbezetting in andere shifts vrij te maken.

De directie van skeyes bedankt iedereen die tot dit akkoord heeft bijgedragen. Het waren lange en moeilijke onderhandelingen maar de standpunten zijn gaandeweg naar elkaar toegegroeid en er is een compromis bereikt dat alle objectieven zo goed mogelijk verzoent.

Net als de vorige akkoorden zal de directie ook dit akkoord onverkort en zo snel mogelijk uitvoeren in het belang van het bedrijf en alle betrokken werknemers. Bepaalde onderdelen van dit akkoord geven uitvoering aan Europese regelgeving die vanaf 2 januari 2020 van kracht wordt, onder andere om via een efficiënte werkorganisatie fatigue bij luchtverkeersleiders tegen te gaan.

Optimale dienstverlening

skeyes is zich ten volle bewust van de moeilijkheden die ​ veroorzaakt zijn met impact op ​ luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, passagiers en andere stakeholders.

De directie engageert er zich samen met alle medewerkers toe om opnieuw de optimale dienstverlening te leveren zoals dat in het verleden altijd het geval is geweest. De resultaten van de voorbije jaren hebben aangetoond dat skeyes zich uitstekend kwijt van zijn taak als luchtverkeersleider door zowel de veiligheid, de capaciteit als de vlotheid van het luchtverkeer in het Belgische luchtruim en op de Belgische luchthavens te verzekeren.

Niettemin trekt het bedrijf ook lessen uit de voorbije periode en wil ze samen met de overheden, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen mogelijkheden onderzoeken ​ voor een hernieuwde duurzame samenwerking.

 

 


 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

press@skeyes.be

www.skeyes.be