Sterke prestaties 2016 motiveren Belgocontrol voor toekomst

De nationale luchtverkeersleider Belgocontrol scoorde in 2016 niet alleen op vlak van veiligheid zeer sterk, ook de andere operationele en financiële resultaten ogen gunstig. Op basis van de cijfers uit het Jaarverslag legt Belgocontrol de lat voor de komende jaren hoog.

Belgocontrol stelde de voorbije jaren financieel orde op zaken. Daardoor kon het overgaan tot investeringen die voordien moesten uitgesteld worden, zowel in systemen als in personeel. Die investeringen beginnen duidelijk hun vruchten af te werpen en sterken het bedrijf om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Veiligheid gegarandeerd

Belgocontrol heeft in 2016 zijn kerntaak - de veiligheid van het luchtverkeer in en boven ons land verzekeren - uitstekend vervuld. Op 1.040.994 bewegingen vond er vorig jaar geen enkel incident van categorie A (‘ernstig’) of B (‘belangrijk’) plaats waarvoor Belgocontrol verantwoordelijk was. Dat is een uitzonderlijk resultaat dat behaald kon worden dankzij het professionalisme van de luchtverkeersleiders, technici en alle medewerkers samen. Het toont aan dat veiligheid voor Belgocontrol de absolute prioriteit is.

Met de aanslagen van 22 maart kreeg de Belgische luchtvaartsector stevige klappen te verwerken. De nationale luchthaven bleef enkele dagen gesloten en het vliegverkeer in ons land daalde in de maanden nadien aanzienlijk wat uiteraard ook gevolgen had voor het aantal bewegingen dat Belgocontrol beheerde. Brussels Airport werd logischerwijs rechtstreeks het hardst getroffen: daar bedroeg de daling van het luchtverkeer 6,54%.

Op de regionale luchthavens ontwikkelen luchtvaartmaatschappijen meer en meer commerciële vluchten terwijl het aantal vluchten met kleine vliegtuigen afneemt. Die trend vertaalt zich voor Belgocontrol in meer service units, die berekend worden onder andere op het gewicht van het vliegtuig.

De daling in het overvliegend en naderend luchtverkeer was zeer beperkt: met 565.573 bewegingen in 2016 bedroeg ze slechts 0,6% tegenover 2015 (569.043).

Financiën blijven gezond

In 2016 werd een winst behaald van 26,4 miljoen euro tegenover 24,7 miljoen in 2015. Op die manier konden de structurele verliezen uit het verleden verder worden afgebouwd. Waar ze in 2013 nog 60,9 miljoen euro bedroegen, is dat in 2016 teruggebracht tot 8,8 miljoen.

Ondanks de gevolgen van de aanslag van 22 maart steeg het omzetcijfer met 4%. Dat is voornamelijk te danken aan de overvliegende vluchten in het Belgisch luchtruim (en route-vluchten). Tegelijk slaagde Belgocontrol erin om de afspraak binnen FABEC na te komen om de Determined Unit Rate te laten dalen. Die bedroeg in 2016 60,95 euro terwijl dat in 2015 nog 61,79 euro was.

Investeringen renderen

De sterke resultaten zijn het gevolg van de uitvoering van het investeringsplan dat gevolgd wordt en dat 97 miljoen euro omvat tot en met 2019. Ook in 2016 werden systemen en procedures verder geüpdatet en gingen de aanwervingen door zoals voorzien.

In Luik (Instrument Landing System) en Charleroi (Performance Based Navigation) werd geïnvesteerd in de verschillende landingssystemen. Beide luchthavens gaan ook uitgerust worden met A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control System) voor de begeleiding van het grondverkeer. In Florennes kwam een nieuwe naderingsradar. Er werd verder geïnvesteerd in het Eurocat-systeem voor Canac2.

In 2016 brachten Belgocontrol en Defensie voor de eerste keer een gezamenlijk AIP (Aeronautical Information Publication) uit dat zowel de civiele als militaire luchtvaartinformatie in één document bundelde. De eengemaakte luchtvaartdocumentatie van Belgocontrol en Defensie is een concrete realisatie van de samenwerking tussen beide organisaties die vorig jaar in een formele overeenkomst werd bestendigd.

Om de luchtverkeersleiding te kunnen blijven garanderen, ook bij onverwachte problemen, werden overeenkomsten afgesloten met andere luchtverkeersleiders. Zo neemt de Franse luchtverkeersleider DSNA over bij problemen op Charleroi, het Duitse DFS doet dat voor Luik. Voor Oostende werd in 2017 een overeenkomst afgesloten met NATS (VK). Voor Brussel en Antwerpen zijn onderhandelingen aan de gang. ​
​ Van zijn kant verstevigde Belgocontrol de samenwerking met Luxemburg, waar het blijft instaan voor een deel van het luchtverkeer.

Belgocontrol versterkt de rangen: 57 nieuwe medewerkers vervoegden het bedrijf in 2016; 28 kandidaat-luchtverkeersleiders vatten hun opleiding aan. Van de vorige aanwervingsgolven zijn de eerste luchtverkeersleiders ondertussen effectief aan de slag.

Maatschappelijke rol

Belgocontrol vindt het belangrijk om in goede verstandhouding te leven met de omwonenden van de luchthavens. Daarom nam het bedrijf al verschillende initiatieven om na te gaan hoe de gevolgen van zijn activiteiten zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden en om zijn stakeholders zo volledig mogelijk te informeren.

Zo sloot Belgocontrol vorig jaar samenwerkingsakkoorden af met de universiteiten van Antwerpen en Leuven om onderzoek te voeren naar specifieke deeldomeinen van zijn werking, zoals bijvoorbeeld de menselijke aspecten die de job als luchtverkeersleider beïnvloeden. Recent (juni 2017) werd ook met de Université libre de Bruxelles (ULB) een akkoord afgesloten. Op basis van die wetenschappelijke inzichten kan Belgocontrol zijn werking verder optimaliseren.

2016 was ook het jaar van de ‘doorbraak’ voor de CDO (Continuous Descent Operations) op onze luchthavens. De groene landingen vonden almaar meer ingang op Brussels Airport (70% van de landingen waren CDO) en de procedure om ze te kunnen uitvoeren werd voorbereid voor de luchthavens van Luik en Charleroi. Sinds februari loopt daar een testproject voor CDO-landingen in samenwerking met verschillende luchtvaartmaat-schappijen.

Veiligheid zit in het DNA van Belgocontrol en al zijn medewerkers. Zij worden aangespoord om elk veiligheidsincident te melden zodat er de nodige lessen uit kunnen getrokken worden voor de toekomst. Als de betrokken medewerker onbewust fouten zou gemaakt hebben bij het incident, volgt er geen sanctie. Dat principe van Just Culture voert Belgocontrol hoog in het vaandel in het belang van zijn medewerkers en de luchtvaartveiligheid.

De open communicatiestrategie van Belgocontrol was ook in 2016 heel duidelijk. Via de website www.batc.be kunnen omwonenden alle informatie vinden over het baangebruik op Brussel Nationaal. Er wordt ondertussen gewerkt aan een verbeterde versie en binnenkort worden de gegevens over CDO-landingen toegevoegd.

Bijzondere aandacht ging vorig jaar naar de ingebruikname van RAAS (Runway Allocation Advisory System), een software die luchtverkeersleiders bijstaat in hun beslissingen bij de keuze van het baangebruik. De doelstellingen en het gebruik van de nieuwe tool werden via verschillende kanalen uitvoerig toegelicht. Begin dit jaar nodigde Belgocontrol daarvoor de omwonenden uit op de site van Steenokkerzeel. Op termijn zal ook de informatie over RAAS publiekelijk beschikbaar gesteld worden.

Dat Belgocontrol wel meer bezoekers aanspreekt, werd weer duidelijk op de telkens uitverkochte Open Bedrijvendag. Opnieuw vonden 1.200 gegadigden de weg naar Steenokkerzeel. Zij waren de gelukkigen onder de meer dan 27.000 die zich online hadden proberen in te schrijven.

De toekomst

Ondanks het al mooie parcours, ziet Belgocontrol-CEO Johan Decuyper nog voldoende uitdagingen voor de komende maanden: “Het investeringsplan wordt verder uitgevoerd. In 2017 staat zelfs het grootste deel van de investeringen gepland: 37 miljoen euro. En Belgocontrol blijft verder aanwerven; er volgen onder andere nieuwe aanwervingscampagnes voor luchtverkeersleiders.” In de verdere toekomst wil Belgocontrol zijn positie binnen de Europese luchtvaartsector blijven bestendigen. Johan Decuyper: “Het Europese luchtruim zal de komende jaren belangrijke veranderingen ondergaan. Niet alleen werken wij daaraan mee, we zorgen er via partnerships ook voor dat wij daarin onze rol kunnen blijven claimen. In eigen land zetten we grote stappen vooruit in de samenwerking met Defensie, wat zowel operationele, logistieke en financiële voordelen biedt. En binnen Europa onderhouden we goede banden met luchtvaartautoriteiten en –organisaties zodat we mee de toekomst van de luchtvaart bepalen en er een onmiskenbaar onderdeel van uitmaken.”

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

[email protected]

www.skeyes.be