Windenergie en luchtvaartveiligheid

skeyes zit samen met de sector om een actieplan uit te werken en de beschikbare ruimte voor windturbines te vergroten

skeyes heeft de sector van de windenergie altijd ondersteund en wil nu een stap verder gaan door bijkomende maatregelen uit te werken om de belemmeringen omwille van luchtvaartveiligheid te mitigeren en zonder de veiligheid en efficiëntie van het luchtverkeer in gevaar te brengen. Vandaag organiseerde het bedrijf met de hele sector een rondetafel over dit onderwerp, in aanwezigheid van de ministers Gilkinet en Van der Straeten.

Johan Decuyper, CEO van skeyes: "In het kader van de ingeslagen weg en als volgende stap in de uitrol van onze roadmap kan ik alvast aankondigen dat de beschermingszone rond de radar van Charleroi weldra afgeschaft zal worden zodat projecten dichter bij de luchthaven kunnen worden geëvalueerd.  Bovendien zal skeyes snel een interactieve kaart ter beschikking stellen van de sector om de beschermingscriteria van skeyes makkelijker te kunnen raadplegen.”

Veiligheid van de luchtvaart verzoenen met investeringen in een duurzamere luchtvaart

skeyes heeft altijd veel belang gehecht aan zijn maatschappelijke rol en draagt, samen met zijn partners, graag bij tot een duurzamere leefomgeving. Windenergie is één van de oplossingen, aangezien windturbines een cruciale bijdrage leveren aan de productie van groene energie.

Windturbines kunnen echter een risico vormen voor de veiligheid van de burgerluchtvaart door interferentie met radars en bakens voor de luchtvaart en door botsingsrisico's in de buurt van luchthavens. Daarom wordt de installatie van windturbines beperkt in de nabijheid van luchthavens en de infrastructuur die noodzakelijk is voor de veiligheid van de luchtvaart. Hoewel de beschikbare ruimte vrij beperkt is, onderzoekt skeyes de mogelijkheden om deze zo veel mogelijk te benutten en uit te breiden, zonder de veiligheid van het luchtverkeer in gevaar te brengen. Het bedrijf werkt intensief samen met de sector om dit te bereiken.

Actieplan

skeyes heeft al een aantal concrete stappen ondernomen, zoals een nieuwe berekeningsmethode voor de civiele radiobakens (DVOR - Doppler VHF Omnidirectional Radio Range), waardoor de potentiële ruimte voor windturbines wordt vergroot, en de installatie van Wind Warm Filters op zijn radars in Oostende, Brussel en Florennes. Deze filters verminderen de effecten van windturbines op de radars.

skeyes wil zich blijven inzetten voor de sector en verbindt zich ertoe, tegen dit najaar, bijkomende concrete maatregelen voor te stellen in een actieplan. Zo streeft het ernaar om de luchtvaartbeperkingen op de locaties die door de windenergiesector worden aangegeven tot het minimum te beperken.

Het actieplan is er ook op gericht de coördinatie met de operatoren van windenergie te versterken.

Er zal ook een voorstel worden uitgewerkt voor meer coördinatie met laatstgenoemden, wat moet leiden tot een betere afstemming van hun respectieve roadmaps. De rondetafel van vandaag werkte tevens inspirerend en verrijkend in het kader van het ontwerp-actieplan.

De federale regering heeft skeyes een subsidie van 6,75 miljoen euro toegekend om te helpen bij de investeringen die nodig zijn om de beschikbare ruimte voor windturbines te vergroten.

Dominique Dehaene

skeyes - Communication Manager & Spokesperson

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over skeyes

skeyes verzekert de veiligheid en de efficiëntie van het luchtverkeer in België, 24 uur per dag en 7 dagen per week. De luchtverkeersleiders van skeyes begeleiden elke dag meer dan 3.000 vliegtuigen, goed voor meer dan een miljoen vliegbewegingen per jaar. Het autonoom overheidsbedrijf is actief in het hart van Europa, in een van de drukst bevlogen en ingewikkeldste luchtruimen van het continent. skeyes is actief op Brussels Airport en op de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Kortrijk, Luik en Oostende. Dankzij zijn CANAC 2-verkeersleidingscentrum beheert skeyes de vliegbewegingen boven België en een deel van Luxemburg tot op een hoogte van 7.500 meter (*). Het bedrijf telt bijna 900 ervaren medewerkers die ten dienste staan van hun klanten: luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, de luchtvaartsector en de overheid. skeyes ontwikkelt ook innovatieve diensten wat drones betreft en draagt bij aan een duurzame toekomst van de luchtvaartsector, onder andere inzake impact op het milieu. 

skeyes is lid van FABEC, een gezamenlijk luchtruimblok (België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) dat zich tot doel stelt de efficiëntie van de luchtvaartnavigatie in het hart van Europa te verbeteren in het kader van het Gemeenschappelijk Europees Luchtruim. 

www.skeyes.be

(*) Het hogere luchtruim van de Benelux-landen en Noord-West-Duitsland wordt samen door het EUROCONTROL-centrum in Maastricht beheerd. 

Neem contact op met

Tervuursesteenweg 303 1820 Steenokkerzeel België

+32 2 206 21 11

[email protected]

www.skeyes.be